Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergång förskola - förskoleklass

Skapad 2018-01-25 11:30 i Lillvallens förskola Åre
Förskola
Övergång och samverkan ”Riktlinjer Förskollärare ska ansvara för att i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling. Arbetslaget ska i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar. ” Lpfö 98/16 Konkret Vi vill att: Det ska kännas tryggt för barnen att börja förskoleklass.

Innehåll

Genom att: Följa  årsnurran som har utarbetats tillsammans med skolan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: