Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet - Ma 1a

Skapad 2018-01-25 11:32 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Matematik
Sannolikhet. Beräkning av sannolikheter med exempel från spel.

Innehåll

Sannolikhet                                                                                                       

Vi arbetade med sannolikhet under veckorna 47 och 48. Vi hade haft genomgångar, diskussioner och individuellt arbete.

När: v.47- v.48                                                                                                                                                                           

Vad: Sannolikhet. Beräkning av sannolikheter med exempel från spel.

Examination: Muntligt prov.

 

Efter avslutat arbetsområde förväntas du:

Ø  kunna beräkna sannolikheten för att en händelse ska inträffa

Ø  kunna beräkna sannolikheten vid sammansatta händelse och i vardagliga situationer

Ø  rita, tolka och använda träddiagram för att lösa problem

Ø  uppskatta sannolikheten med hjälp av relativ frekvens

Matriser

Mat
Bedömningsmatris - Sannolikhet - Ma 1a

Sannolikhet

Ej genomfört/deltagit
E
C
A
Problemlösning/ Modellering/ Resonemang
Du tolkar en realistisk situation (t.ex. kortlek, lotto) och gör om till en matematisk modell. Du löser och analyserar enkla problem ((t.ex. räkna ut sannolikheten i vardagliga situationer) med enkelt resonemang samt du utvärderar valda metoder. Du skiljer mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Du tolkar en realistisk situation (t.ex. kortlek, lotto,) och gör om till en matematisk modell. Du löser och analyserar avancerade problem (t.ex. räkna ut sannolikheten vid sammansatta händelse) med välgrundade motiveringar samt du utvärderar valda metoder och ger alternativ till dem. Du skiljer mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Du tolkar en realistisk situation (t.ex. kortlek, lotto) och gör om till en matematisk modell. Du löser och analyserar komplexa problem med välgrundade motiveringar samt du utvärderar valda metoder och ger alternativ till dem. Du skiljer mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Kommunikation
Du uttrycker dig med viss säkerhet i tal, i skrift och i handling (t. ex. du visar dina uträkningar eller visar undersökningen och förklarar på ett sätt som läraren kan följa).
Du uttrycker dig med viss säkerhet i tal, i skrift och i handling (t. ex. du visar dina uträkningar/ visar undersökningen och förklarar på ett sätt som läraren eller en jämnårig elev kan följa).
Du uttrycker dig med säkerhet i tal, i skrift och i handling (t. ex. du visar dina uträkningar/visar undersökningen och förklarar på ett sätt som andra elever kan följa).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: