Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik - Ma 1a

Skapad 2018-01-25 11:36 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Matematik
Statistik, vi kommer att kritiskt granska de mått och diagram som används för att presentera information.

Innehåll

Statistik

Vi arbetade med sannolikhet under veckorna 49 och 51. Vi hade haft genomgångar, diskussioner, arbete med kalkylprogram och individuellt arbete.

När: v. 49 – v. 51

Vad: Statistik

Examination: Inlämningsuppgift: Statistisk undersökning.

Efter avslutat arbetsområde förväntas du kunna:

bestämma medelvärde, typvärde och median

avläsa, tolka, granska och konstruera olika typer av diagram

använda kalkylprogram för att sammanställa en undersökning

Matriser

Mat
Bedömningsmatris - Statistik Ma 1a

Ej genomfört/deltagit
E
Begrepp
Du presenterar dina data med hjälp av en värdetabell. Du väljer och använder lämpliga diagram för att presentera din undersökning.
Procedur
Du ritar diagram med hjälp av kalkylprogram. Du bestämmer lägesmått med eller utan digitala hjälpmedel.
Modellering
Du beskriver om diagram och lägesmått stämmer med insamlade data. Du beskriver valda modeller, strategier och metoder.
Resonemang
Du har sammanfattat svaren på dina frågor utifrån diagrammen. Du ger ex. på något i din undersökning som påverkat eller skulle ha kunnat påverka ditt resultat.
Kommunikation
Du uttrycker vägen fram till slutsatser på ett sätt som läraren kan följa. Du använder matematiska uttrycksformer (tabeller, diagram) utan allvarliga formella fel.
Relevans
Ge ett exempel på vad statistiska undersökningar har för betydelse? … med en enkel motivering.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: