Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2018-01-25 11:54 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Vad tror du? Trod du på Gud? Hur tror du att jorden skapades? Vad händer efter döden? Likheter och skillnader mellan kristendom, islam och judendom i dessa frågor.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Vad tror du på?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi läser om de tre stora monoteistiska världsreligionerna och lär oss dess symboler och traditioner. Vi reflekterar, analyserar och diskuterar tillsammans. Vi gör jämförelser och ser likheter och olikheter mellan kristendom, islam och judendom. Vi lär oss om och diskuterar innehållet i berättelser från gamla testamentet (som rör alla tre religionerna). 

 

 

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Du ska se likheter och olikheter i de olika religionerna.

Lära känna Bibeln och några berättelser ur den.

Känna igen några symboler från världsreligionerna.

Förmågan att reflektera över sin egen och andras tro.

Undervisning och arbetsformer

Vi ser på filmer om de olika religionerna.

Vi sjunger sånger om/ur de olika religionerna.

Vi ser konst, bilder, skulpturer och arkitektur från de olika religionerna. 

Vi läser berättelser ur  gamla testamentet, diskuterar samt illustrerar dessa. 

Vi gör grupparbeten med hemgrupper och expertgrupper där eleverna förklarar för varandra utifrån faktaböcker. 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Du ska kunna berätta något om de olika religionerna.

Du ska kunna berätta någon berättelse ur Bibeln eller Koranen. 

Du ska delta i att sjunga psalmer.

Hur ska det bedömas?

Vara aktiv vid diskussioner, genomgångar och bidra med egna åsikter.

Visa att du kan namnet på några världsreligioner och dess symboler på ett enkelt test.

Visa att du kan någon berättelse ur bibeln genom att dramatisera, rita eller berätta muntligt.

Visa att du muntligen kan redogöra för en del fakta och begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: