Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stannfåglar åk 1-3

Skapad 2018-01-25 12:57 i Aspen Montessori Grundskolor
Du kommer att arbeta med några av våra vanligaste fåglar som stannar kvar i Sverige under vintern.
Grundskola 1 – 3 Teknik Svenska NO (år 1-3)
Nu är det dags att lära känna ett djur som faktiskt är släkt med dinosaurierna! Vi ska arbeta med fåglar! Vilka fåglar finns nära där vi bor? Vad gör fåglarna på vintern? Vad äter de, hur bor de och hur blir de fler? Flyg med på ett fågeläventyr!

Innehåll

Arbetsområde:

Stannfåglar i vår närmiljö

Beskrivning av arbetsområdet:

Du kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp både i klassrummet och ute i närområdet. Du kommer att få kunskap om olika fågelarter: kännetecken, läten, föda, livscykel

Genom att:

- läsa lättlästa faktatexter,

- titta på faktafilmer om fåglar, 

- skriva en egen faktatext (klassen gör sedan gemensamma fågelböcker av allas faktatexter),

- lyssna på fågelläten,

- rita/måla fåglar,

- göra egen fågelmat,

- dokumentera vilka fåglar som besöker dig,

- tillsammans gör vi ett enklare diagram över vilka fåglar vi sett,

- redovisa och lyssna på kamraters redovisningar.

 

Under temaarbetet ska du: 

 • delta aktivt på lektionerna,
 • ta ansvar för att göra färdigt dina uppgifter,
 • alltid göra ditt bästa,
 • ge dina kompisar arbetsro.

Bedömning av arbetsområdet:

Du ska efter avslutat temaarbete:

- känna till namnet på några av våra vanligaste stannfåglar och veta hur de ser ut (domherren, talgoxen, blåmesen, koltrasten och gråsparven),

- namnge fågelns olika delar (bröst, vinge, klor, stjärt och näbb),

- förstå och kunna förklara varför stannfåglarna stannar kvar i Sverige under vintern och varför flyttfåglarna flyttar,

- ha viss kunskap om vad fåglar tycker om att äta när du studerar näbben,

- känna till fågelns livscykel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: