Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband år 8

Skapad 2018-01-25 13:13 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 8 Matematik
Vi använder oss ofta av olika typer av samband i vår vardag, t.ex. vid beräkning av priset när vi handlar äpplen och godis. När du väljer mobilabonnemang är det viktigt att du känner till hur man beräknar kostnad utifrån olika samband för att du ska välja det abonnemang som passar bäst.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i det här arbetsområdet ska ” syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.”

Undervisningen är grundad i att ”eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra." (Kap 1 s. 9)

Eleverna får även träna sina förmågor att:

 • Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (Kap 2 s. 15)
 • Pröva olika arbetssätt och arbetsformer. (Kap. 2 sid. 15)
 • Stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan (Kap 2 s.14)

 

 

Genom undervisningen i matematik ska eleverna ges förutsättningar att:

med hjälp av det centrala innehållet utveckla de fem förmågorna i matematik:

 • Problemlösningsförmåga
 • Begreppsförmåga
 • Metodförmåga
 • Kommunikationsförmåga
 • Resonemangsförmåga

Arbetssätt och undervisning

Arbetet kommer att bestå av:

 • Genomgångar
 • Enskilt arbete med lärobok och DIGILÄR
 • Matematiska diskussioner 
 • Muntliga och skriftliga redovisningar

 

Under temat samband arbetar vi för att du ska lära dig att:
-  Rita koordinatsystem
-  Ange koordinaterna för en punkt
-  Beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler
-  Beskriva andra linjära samband
-  Tolka olika typer av samband

Begrepp

koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, koordinat, linjära samband, jämförpris, storhet, diagram, graf,formel, proportionell, proportionalitet, konstant

 
Se Classroom  "Matematik åk 8) för etn mer detaljerad planering.

 

 

Visa vad du lärt dig

 * Aktivt under matematiklektionerna
  Matematikdiskussioner
  Diagnos
 * Skriftligt prov del 1 den 7/2 och del två den 9/2.

 

Tidsram

Vi arbetar med detta område ca 5v.

Bedömning

Se bedömningsmatris

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: