👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JUNIBACKENS Mål och utvecklingsplan SPRÅK vt-18

Skapad 2018-01-25 13:46 i Skogsbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för husets prioriterade mål från.

  • Normer och värden LpFö 2:1
  • Utveckling och Lärande LpFö 2:2
  • Barns inflytande LpFö 2:3
  • Förskola och hem LpFö 2:4

Innehåll

Avdelning, ansvarig personal, kapitel och mål

Avdelningens namn

Junibacken

Ansvarig personal

Linda, Anki, Katta, Nette

Kapitel från LpFö

Kap 2:2 Utveckling och lärande

Mål och riktlinjer (i början av perioden)

Prioriterat mål: SPRÅK

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

Utveckling pågår när barnen (i början av perioden)

Hur vill ni att det ska vara på förskolan när ni nått målet för verksamheten? Beskriv konkret vad ni önskar att barnen ska ha möjlighet att utveckla utifrån de utdrag ur läroplanen ni har gjort ovan. Kom ihåg att ha barnfokus! Hur kan vi anpassa verksamheten utifrån barngruppens behov och önskemål! Gå ner på detaljnivå så blir analysen hanterbar. Punkta upp målen med siffror 1,2,3 etc. Barnfokus!!

Utveckling pågår när:

1.Barnen vågar prata inför grupp

2.Barnen provar på att rimma , leka med ord själva.

 

 

Så ska vi arbeta för att nå dit (i början av perioden)

 

Hur tänker ni gå till väga rent praktiskt? Skriv en “ att göra lista”. Hur kommer det här synas och märkas i verksamheten? Kommer ni förändra miljön ute eller inne? Kommer det påverka gruppen eller miljön på förskolan? Varje sak ska följas av vem som är ansvarig på förskolan. Följ siffrorna ovan nr 1 på förväntat resultat blir nummer 1 i “att göra listan “ osv. Det underlättar för kommande analys. Lägg in observationer så har ni möjlighet att konkret se resultaten av ert arbete. En observation före och en efter varje insats.

Att göra, så syns det:

1. Vi börjar med veckans barn där barnen får prata inför grupp. Upprop och barnens uppdrag.

2. Vi startar tema med språk där vi leker med rim och ramsor och ord. Vi har gjort i ordning en språklåda som vi kan ta ner och sitta i smågrupper.  Även en språkgrupp, och på samlingen. 

 

Så här ska vi följa upp (i början av perioden)

1. Vi dokumenterar när barnen pratar (unikum)

2. Vi uppmuntrar barnen till rim genom att uppmärksamma.

För att kunna mäta en kvalitetsutveckling behöver ni observera statusen på förskolan och i barngruppen innan och efter en insats. Det kan vara spaltdokumentation, barnintervjuer, sociogram osv. Välj det verktyg ni anser passar bäst och gör en mätning innan och en efter vald insats. Hur vet vi det?

Observationer, dokumentatationer, intervjuer etc:

//Hur ser vi det?? ( fler ord?)// konkret!!!! Bloggera om det sen!! När vi ser att det skett en utveckling , kopiera från bloggen till lärloggarna, publicera den sen

Uppföljning (under perioden)

Vilka insatser som görs fyller vi  på kontinuerligt under arbetets gång i Blogg och Lärlogg.

Analys (i slutet av perioden)

1.Vi har dokumenterat på UNIKUM. Vi har märkt att alla barnen vågar prata inför grupp. Det kan bero på att barnen har fått tagit med sig något hemifrån som dom vill berätta om när dom är veckans barn.

2. Språkgruppen har fungerat när antal barn i gruppen är mindre men gruppen har bara varit en gång i veckan. Vi kunde ha tagit ner språklåda mer spontant. Vi har varit duktiga på att uppmärksamma och spåna vidare på rim.

Vi kommer att fortsätta med språkgrupper och utöka språklådan. Uppskattat av barn och pedagoger.

Varför det blev som det blev? Vad det var som påverkade att vi fick det resultat som vi fick? Hur barngruppen påverkades ? Vad som hände i barngruppen när vi försökte nå målen ovan? Om barngruppen förändrades på något sätt? Om arbetet  på förskolan påverkades? Positiva och negativa effekter av arbetet med målområdet?  Hur vet ni det? Vilka “bevis” har vi?  (Observationerna som gjordes före och efter vald insats)

Förslag till åtgärder (i slutet av perioden)

Genom att besvara dessa frågorna får vi syn på vad som behöver justeras för att leda barngruppen och verksamheten vidare.

Uppföljning av åtgärder (i slutet av perioden)

Cirka två månader efter att analysen blivit gjord följer vi upp och för att se om det förändrade arbetssättet fortfarande är förankrat i grundverksamheten.