Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse vt 2018.

Skapad 2018-01-25 14:39 i Ludvika gårds förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Vi kommer att ge barnen tillfälle att tillsammans röra på sin kropp på ett lekfullt vis.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Vi vill ge barnen tillfälle att på ett lustfyllt och lekfullt sätt röra på sin kropp i olika planerade aktiviteter i lekhallen och även utomhus.

MÅL

Vi vill ge barnen möjligheter att utveckla sin grovmotorik genom att bl.a. ha planerade aktiviteter med grundrörelserna ( hoppa, krypa, åla, snurra osv.)

Vi vill också att barnen ska få möjligheter att lära sig lyssna på instruktioner, samarbeta och hjälpa varandra.

Vid dessa tillfällen vill vi också ge barnen möjlighet att ha roligt tillsammans!

METOD

Vi kommer att ha rörelse en gång/vecka i två tvärgrupper indelade efter ålder/mognad. Vi planerar att vara varannan vecka i lekhallen och varannan vecka går vi ut.

Två pedagoger/grupp ansvarar för planering, genomförande och dokumentation. Jessica och Kattis har hand om Tiger-gruppen och Louisa och Carina har hand om Uggle-gruppen.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar i Unikum, i gruppens blogg och i barnens lärloggar.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi utvärderar på reflektionsträffar 1 gång/månad samt vid slutet av terminen.
Efter varje tillfälle reflekterar vi och planerar utifrån det vad vi ska göra nästa gång.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: