Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

uppfinningar, hållfasthet och material - VT18, åk 7

Skapad 2018-01-25 15:39 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundsärskola 7 Teknik Bild
Ett ämnesövergripande projekt mellan bild och teknik.

Innehåll

Syfte

Se utdrag ur LGR11 nedan.

Metod/Undervisning

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet under både bild- och tekniklektionerna, med start i vecka 5. Arbetsområdet kommer att pågå under cirka sex veckor.

Vi kommer att ha gemensamma teori-genomgångar i klassen där du har möjlighet att fråga frågor utifrån det du lär dig.

Med hjälp av den teoretiska kunskapen kommer du att välja en produkt att arbeta med både teoretiskt och praktiskt. Denna del kommer att vara enskild. Du ska färdigställa en skiss och en fysisk modell, samt dokumentera din process. Du ska även lämna in ett skriftligt arbete om uppfinningar.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske löpande under lektionerna, därför är det viktigt att du arbetar aktivt och är delaktig i arbetsområdets olika moment.

Vi kommer att bedömma:

De kunskaper och förmågor du visar under lektionstid.

Dina enskilda inlämningar:

 • Skiss
 • Val av material
 • Fysisk modell
 • Dokumentation av skapandet
 • Arbete om uppfinningar

 

Centralt innehåll

Se utdrag ur LGR11 nedan.

Begrepp

Vi kommer bland annat att arbeta med följande begrepp:

 • Tryckhållfasthet
 • Draghållfasthet
 • Böjning
 • Elasticitet
 • Hårdhet
 • Balkar
 • Armering
 • Korrugering
 • Fackverk
 • Sandwichmaterial
 • Anisotropa material
 • Sammanfoga och fästa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  7-9
 • Material, som används till exempel i hållfasta och stabila konstruktioner, samt deras egenskaper.
  Tk  7-9
 • Dokumentation med förklarande ord och begrepp, till exempel i form av enkla skisser, bilder och med fysiska eller digitala modeller.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval, för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  7-9

Matriser

Tk Bl
Uppfinningar, hållfasthet, material - VT18, åk 7

E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven **medverkar** i att undersöka och beskriva föremål med rörliga delar som samverkar, och **bidrar** till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Eleven undersöker och beskriver på ett **delvis fungerande** sätt föremål med rörliga delar som samverkar, och för **enkla** resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett **väl fungerande** sätt föremål med rörliga delar som samverkar, och för **välutvecklade** resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Eleven **medverkar** också i att undersöka och beskriva föremål med hållfasta och stabila konstruktioner och **bidrar** till resonemang om hur de är uppbyggda.
Eleven undersöker och beskriver på ett **delvis fungerande** sätt föremål med hållfasta och stabila konstruktioner och för **enkla** resonemang om hur de är uppbyggda.
Eleven undersöker och beskriver på ett **väl fungerande** sätt föremål med hållfasta och stabila konstruktioner och för **välutvecklade** resonemang om hur de är uppbyggda.
Eleven **bidrar** också till resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Eleven för också **enkla** resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Eleven för också **välutvecklade** resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
Strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar
Eleven kan **bidra** till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma **enkla** och **delvis underbyggda** förslag till hur vardagliga problem kan lösas med hjälp av teknik
Eleven kan utforma **välutvecklade** och **väl underbyggda** förslag till hur vardagliga problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven **bidrar** till dokumentation av arbetet med olika uttrycksformer och **medverkar** i att beskriva intentionen med arbetet.
Eleven gör **enkel** dokumentation av arbetet med olika uttrycksformer och beskriver på ett **delvis fungerande** sätt intentionen med arbetet
Eleven gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet med olika uttrycksformer och beskriver på ett **väl fungerande** sätt intentionen med arbetet.
Teknik, människa, samhälle och miljö
Eleven kan **bidra** till resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Ämnesspecifika begrepp
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: