Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap åk 3

Skapad 2018-01-25 15:49 i Långhundra skola Knivsta
Planering i SO för ht år 3
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Under några veckor kommer vi att prata om vad religion är och lära oss om olika världsreligioner. Du kommer att få lära dig mer om kristendom, islam och judendom. Vi kommer bland annat att bekanta oss med dessa religioners högtider, symboler och dess likheter och skillnader.

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att utveckla följande förmågor:

 

 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet. 
 • Du kan uttrycka dina egna åsikter och förmedla dessa. Du kan även lyssna på andra och ändra dig om du tycker att det de andra säger är bättre.
 •  
  analysera och jämföra kristendomen, judendom och islam.
 • söka information om religionerna.
 • Du använder ämnesspecifika begrepp som till exempel, rabbin, kyrka, imam. 

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet behandlas:

 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.                                                                                     Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 •  

 

Aktiviteter/ så här ska vi arbeta:

 • Läsa/lyssna på berättelser ur Bibeln.
 • Läsa text och skriva korta texter om religionerna.
 • Se på film om religionerna. Diskutera innehållet.
 • Diskutera likheter och skillnader mellan religionerna. 

Kunskapskrav

Det här ska du lära dig:

 • Beskriva några platser/byggnader för religionsutövning och koppla samman dessa med religioner.
 •  
  Ge exempel på någon högtid och symbol inom kristendomen, islam och judendomen.
 • Samtala om likheter och skillnader mellan religionerna. 

 

 

Så här visar du dina kunskaper:

 • Genom att delta aktivt i diskussioner och klassrumsaktiviteter.
 • Genom lärares observationer vid klassrums- och gruppdiskussioner.
 • Genom tydliga dokumentationer, t.ex. rita och skriva.
 • Vi avslutar med en prov där du får visa din kunskap i de olika religionerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

SO
Religionskunskap

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Platser och byggnader
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej uppnådd.
Du kan beskriva några platser/byggnader för religionsutövning och koppla samman dessa med religionerna kristendom, judendom och islam.
Högtider, symboler
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu ej uppnådd.
Du kan ge exempel på någon högtid och symbol från kristendomen, islam och judendomen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: