Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2018-01-25 17:36 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vem skrev vad....och varför? Vi tar en titt på viktiga författare, deras verk och samtid.

Innehåll

SYFTE

Att få förståelse för hur livet, samhället och tidsepoken har påverkat författare och deras texter och vice versa.

 

Innehåll, arbetssätt, tidsplanering och bedömningssätt

Innehåll: Viktiga epoker i litteraturhistorien med fokus på antiken, renässansen, upplysningen, romantiken, realismen/naturalismen.

Arbetssätt: Kortare föreläsningar där du för anteckningar på egen tidslinje, reflektioner kring program ur URs programserie "Hej litteraturen",  egen och gemensam läsning av textutdrag och egen läsning av kortare faktatexter kring författare och deras samtid.

Eget arbete: Du ska i ett skriftligt arbete få fördjupa dig inom en epok, en eller flera författare inom vald epok och ett eller flera verk som författaren/författarna har skrivit. I ditt arbete får du använda olika källor och ska även visa att du kan arbeta på ett källkritiskt sätt samt göra källhänvisningar löpande i texten.

Redovisning: Ditt skriftliga arbete ska vara klart och finnas på Google drive senast vecka 15.

 

Tidsplanering:

v. 5 Introduktion + Antiken 

v. 6 Renässansen

v. 7 Sportlov

v. 8 Romantiken

v. 9 Upplysningen 

v. 10-11 Förberdelser inför NP + NP 

v. 12 Realismen/Naturalismen

v. 13 Genomgång av skrivuppgiften. 

        Tid för eget arbete

v. 14 Påsklov

v. 15 Eget arbete

 

Bedömning

Enligt matrisen

 

 Skrivuppgiften

 • Välj en tidsepok, en författare från epoken och ett eller flera verk av författaren.

 

 • Följande ska finnas med:

 

 • Rubrik
 • Inledning: Berätta kort vad din text kommer att handla om.
 • Huvuddel:
 • Berätta och resonera om: Vad som är typiskt för tidsepoken. Hur den har utvecklats från tidigare epoker.
 • Berätta och resonera om författaren du har valt: Hur är författaren påverkad av den tid som hen verkar i? Hur påverkar författaren sin samtid? Hur märks det i det författaren skriver? 
 • Berätta och resonera om det verk du har valt: Vad handlar det om? Varför skrev författaren verket? Finns det ett budskap som författaren vill förmedla? Är det typiskt för vad författaren brukar skriva, och den tid som författaren lever i? Hur märks det? Ge exempel. Är det inte tidstypiskt? Varför inte? Förklara och ge exempel.
 • Sammanfattning: Gör en kort sammanfattning av det viktigast i ditt arbete. Kan du dra någon slutats? Vill du lyfta någon fråga som du ställt dig under arbetets gång?
 • Källförteckning

 

 

 • Tänk på att ha med källhänvisningar löpande i texten.
 • 2-3 sidor är lämpligt att skriva

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Matris svenska åk 7-9

E
C
A
Reflektera kring skönlitterär text
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Sammanställa information
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: