Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blues

Skapad 2018-01-25 23:05 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde om populärmusikens historia från blues och fram till 1990-talet. Tänkt för åk 7 och 8 och kör gärna med flipped classroom som modell!
Grundskola 7 Musik
Blues, där hela vår västerländska populärmusik tar avstamp. Nu ska du få lära dig om hur det egentligen gick till när allt startade.

Innehåll

Mål

Du ska:

 • lära dig mer om populärmusikens historia.
 • förstå hur olika genrer har växt fram.
 • känna igen olika genrer när du lyssnar på musik.
 • lära dig viktiga artister och vad de har betytt för historien.
 • berätta vad du själv tycker om musiken och kulturen vi jobbar med.

Arbetssätt och tidsplan

 1. Vi kommer att jobba med föreläsningar, skriva egna blueslåtar och titta på film om blues.
 2. Du kommer få olika typer av uppgifter under lektionerna där du på olika sätt kommer att få visa att du kan materialet.
 3. Arbetsområdet avslutas med ett prov och att din blueslåt lämnas in.

Bedömning

Under arbetet kommer din lärare att titta på följande:

 • Om du har tagit del av faktan som presenteras i presentationen/filmen ni haft i läxa.
 • Om du förstår hur musiken hör ihop med samhället och kulturen.
 • Känner igen olika genrer när du hör dem.
 • Kan ge exempel på några betydelsefulla artister.
 • Kan uttrycka dina egna åsikter.

Reflektion

Du ska ställa dig följande frågor:

 • Hur aktivt tittar jag på genomgångarna?
 • Frågar jag min lärare om det är något jag inte har förstått?
 • Jobbar jag aktivt med de uppgifter jag får under lektionen?
 • Känner jag igen musik som spelas? Om inte - varför?
 • Känner jag att jag får visa vad jag kan?

  

                                    

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: