👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Privatjuridik Bostad och lån

Skapad 2018-01-26 08:45 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Juridik
Vi kommer att arbeta med kapitel 10 och 11 som behandlar bostad och lån. Vi tittar på olika boenden och vad det innebär ur juridisk synvinkel, vilka olika regler som gäller för olika boendeformer och vad det innebär att låna pengar.

Innehåll

Privatjuridik

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet juridik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av dagens samhällsliv samt stimulera dem till att verka för ett rättssystem som värnar alla människors lika värde. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med rättsliga problem.Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att formulera sig korrekt och precist eftersom det juridik språket ställer stora krav på exakthet, precision, saklighet och logisk skärpa. Genom att läsa juridisk litteratur och olika rättsfall samt genom att skriva och tala ska eleverna ges möjlighet att använda det juridiska språket. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta praktiskt med juridiska fallbeskrivningar för att utveckla förmågan att formulera frågeställningar, strukturera och analysera lösningsförslag samt hänvisa till och tolka relevanta rättskällor.Vi arbetar med kapitel 10 och 11 i läroboken "Privatjuridik" som behandlar följande:

Syftet med ämnesområdet "Att bo" sid 178-199

Genom att arbeta med kapitlet ska du lära dig att:

 • olika regler gäller för olika boendeformer
 • den som har en hyresrätt har ett starkt besittningsskydd
 • den som äger en bostadsrätt har rätt att använda en lägenhet som ägs av bostadsrättsföreningen
 • tvister om hyresrätter och bostadsrätter ofta avgörs i hyresnämnd
 • en fastighet är ett stycke mark, med eller utan byggnader
 • köp av fastighet kräver skriftligt avtal och inskrivning i fastighetsregistret

Syftet med ämnesområdet "Lån" sid 200-221

Genom att arbeta med kapitlet ska du lära dig att:

 • den som lånar kallas gäldenär och den som lånar ut kallas borgenär
 • den lånar ut vill ha säkerhet för att ara säker på att å tillbaka pengar
 • det finns olika typer av säkerheter för olika slags lån
 • ett skriftligt avtal om penninglån kallas skuldebrev
 • bostadslån och studielån är för de flesta privatpersoner de största lånen
 • ibland behöver man låna mindre summor kortare tid, t ex för att köpa möbler
 • långivaren måste ta en kreditupplysning för att kontrollera att låntagaren klarar lånen

 

Undervisning i ämnet juridik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Kunskaper om centrala rättsområden

Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att använda dessa.

Kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att upprätta sådana.

Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivning samt att tolka och använda relevanta rättsregler.

Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

 

Som stöd för ditt arbete och kunskapsinhämtning för områdena "Att bo" samt "Lån (kapitel 10 och 11) använder du dig av:

- De föreläsningar som sker i klassrummet,

- Läroboken Privatjuridik kapitel 10 och 11 sidorna 179-221

- Lärobokens PP som du hittar under uppgifter här nedanför.

- Dokumentet "Kunskaper att inhämta i kapitel 10 och 11" som du hittar nedan under uppgifter.

Arbetssätt

 • Du deltar i genomgångar av läraren och antecknar i ditt kollegieblock eller i din dator .
 • Egen inläsning i läroboken samt att du arbetar med att besvara frågor i lärobok och de arbetsblad som klassen får del av. Skriv både fråga och svar när du arbetar med uppgifterna.
 • Vi ser på film inom ämnesområdet.
 • Frågekort med svar som sedan används för att öva in arbetsområdet.
 • Grupp- och klassdiskussioner där du deltar aktivt.
 • Om du är frånvarande vid något tillfälle får du ta reda på vad du missat genom att fråga läraren eller en klasskamrat. Viss information om lektionstillfällen kan du återfinna under lärloggen här i Unikum.

 

Hur bedöms dina kunskaper?

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån ditt arbete under lektionstid samt den uppgift du genomför skriftligt under vecka 13. Du kommer att bedömas enligt matrisen nedan. Du kommer att få respons på dina uppgifter muntligt och/eller via Unikum.

Uppgifter

 • Viktig information att ta del av i kapitel 10 och 11

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fastighetsrätt: regler som rör köp av fast egendom samt hyra och andra nyttjanderätter.
  Jur  -
 • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.
  Jur  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat några sådana dokument.
  Jur  A
 • Eleven redogör utförligt för delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat några sådana dokument.
  Jur  C
 • Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven översiktligt innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.
  Jur  E
 • Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
  Jur  A
 • Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
  Jur  C
 • Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem inom olika privatjuridiska områden med hjälp av given rättskälla. Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.
  Jur  E
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat privatjuridiska frågor i samhället och för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
  Jur  A
 • Eleven beskriver utförligt privatjuridiska frågor i samhället och för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
  Jur  C
 • Eleven beskriver översiktligt privatjuridiska frågor i samhället och för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
  Jur  E

Matriser

Jur
Privatjuridik Att bo och låna

Rubrik 1

E
D
C
B
A
Redogöra och förklara
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven översiktligt innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.
Eleven redogör utförligt för delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat några sådana dokument.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat några sådana dokument.
Beskriva problem
Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem inom olika privatjuridiska områden med hjälp av given rättskälla. Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.
Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Beskriva och resonera
Eleven beskriver översiktligt privatjuridiska frågor i samhället och för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Eleven beskriver utförligt privatjuridiska frågor i samhället och för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat privatjuridiska frågor i samhället och för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.