Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering VT-18

Skapad 2018-01-26 09:24 i Talgoxen Haninge
Förskola
Rumstrera- ett projekt om delaktighet och inflytande

Innehåll

 

Denna termin kommer vi att lägga extra fokus på reflektion tillsammans med barnen. Vi ser vikten av att använda oss av bilder och material som skapats för och tillsammans med barnen för att ge barnen verktyg till att vara delaktiga och ha inflytande på sin dag och göra sin röst hörd genom bland annat en tydlig miljö och varierat material. Vi vill stimulera egna val, delaktighet och inflytande genom att synliggöra vilka material som finns i våra miljöer för undersökande, lek och lärande.

 

Vi ser den dagliga "samlingen" som ett stormöte med barnen där vi ges möjlighet till gemensam reflektion, språkutveckling genom sånger och ramsor, matematiskt tänkande genom att räkna kompisar och pedagoger, känna igen färg och form, samt möjlighet till att öva på tid och rum genom att diskutera veckodagar, månader osv.

 

Vi har valt att starta upp terminen med att möblera om i miljön samt tillföra material som är tillgängligt för barnen. Detta för att säkerställa att alla barn får möjlighet att skapa med material som utmanar dem efter dess ålder och individuella utveckling. Förändringarna i miljön är ett ständigt pågående arbete där vi ser till alla barns behov och rättigheter.

 

Barns relationsskapande är en process där de blir och blir igen i olika sammanhang. Vi har därför valt att dela upp oss i mindre grupper under dagen där vi vid vissa tillfällen delar in oss för att kunna utmana dem efter dess ålder och vid vissa tillfällen i blandade åldersgrupper då vi ser fördelar i att få lära av varandra. Tvärgruppsarbetet mellan Sälens äldsta barn och Sjöhästens äldsta barn kommer att fortsätta under denna termin. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: