Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Smörblomman vt18

Skapad 2018-01-26 09:38 i Rinkaby förskola Örebro
Förskola
Glanshammars förskolor

Innehåll

Avsnitt 1

20180508

  1. Föregående protokoll/ varje vecka.
  2. Följ upp projektet i ped.planering/ varje vecka. Se kommentar ovan. Under april/ maj använt oss av Majas alfabet sånger, spelat olika instrument, sjungit egna sånger i microfon. Med barnens ideer planerat en sommarfest den11/6 där föräldrar och syskon är inbjudna. Skrivit affich. Allt kopplat till läslyftet. Efter barnens intresse för alla vårblommor gjort blomhalsband i lera. Barnen visste precis vilken blomma de ville göra. Har även varit på ett flertal utflykter till skogen tittat efter vägen vad vi hittat för vårtecken. Städat kyrkogården plockat bort alla gamla kvistar, nu kommer belöningen Håkan- vaktmästare vid kyrkan kommer med korv och något annat gott. De blivande "stjärnorna" har varit på besök till glanshammar. Lammbesök hemma hos ett av barnen på vår avdelning.
  3. Nuläge i barngruppen/arbetslag,icdp. Just nu njuter vi av en underbar barngrupp med ideer, lekar kreativitet och samtal.
  4. Veckan som kommer vad gör vi på inviduella planering? Planeringar fryst inne under lång tid pga personalbrist. Det vi riktar in oss på nu är att avrunda och avsluta. Genomföra evetuella utvecklingssamtal om föräldrar så önskar.
  5. Trygghetsplanen tittar på den inför apt 14/5

 

 

 

20180220

1.Föregående protokoll/ varje vecka

Vi har genomfört det som var planerat.

2. Följ upp projektet i ped.planering/ varje vecka

Utflykt till åkerholmarna och bondens åker. Tittar spår i snön, samlar bajs från hare och rådjur.

planterar i kruka Vad händer? Planterade även äpple ochmandarin kärnor som vihittat i frukten. Även ärtor till att klippa och äta.

Läslyft: ute ritat bokstav i snön letat reda på sin egen. Vid plantering skrev barnen skyltar vad som planterats. Bajs, ärtor, äpple, mandarin.

Flanosagan "Olles skidfärd" som vi även börjat filma.

När barnen ritat är vi pedagoger med och skriver det barnen vill.

Alla hjärtansdagkort barnen skrev själva med förebild mamma, pappa och eget namn.

 

Vi fortsätter vara ute i vintern och ta vara på snön.

3. Nuläge i barngruppen/ arbetslag , icdp,/ varje vecka

4. Veckan som kommer vad gör vi på individuella planering.?

Börjar titta på Blue-Bot.

 

 

2018-02-13

1.Föregående veckas protokoll / Varje vecka

Anna var med på planeringen, vi pratade om läget i barngruppen och i personalgruppen

2.Följ upp projektet i pedagogiska planeringen / Varje vecka

Läslyft: Vi har gjort alfabetsvimplar och hängt upp, ska ge barnen skrivböcker som dom kan använda och skriva eller rita berättelser i. Gjorde en bokstavslek ute, vi skrev bokstäver i snön och barnen fick ställa sig vid "sin" bokstav. Vi ska göra namnkort med barnens namn i versaler och gemener. Bilstödet använder vi när barnen frågar efter det, tavlan med bilderna sitter uppe hela tiden.

Målat och blandat olika färger.

Just nu har det varit väldigt mycket om vintern, vi har upptäckt snön och isen, läst Olles skidfärd och ska göra en flanosaga av den.

Vi har dramatiserat sången "vart ska du gå min lilla flicka?" och filmat barnen.

3.Nuläge i Barngruppen och arbetslag , ICDP / Varje vecka

Flera barn som behöver lyftas fram pga att vi har andra barn som tar mycket utrymme.

4.Veckan som kommer: Vem gör vad på individuella planeringarna, skriv ner. / Varje vecka

Anita gör piccolage om vintern som vi kan sätta upp på väggen i stora rummet.

5.Trygghetsplanen / 1 gång i månaden

6.Unikum Lärlogg / 1 gång i månaden

7.Ansvarsfördelning / 1 gång i månaden Fördela tiden väl mellan punkterna

 

 

På grund av tekniska problem så ser vår pedagogiska planering lite annorlunda ut, hoppas att ni har överseende med detta.

 

 

 

 

 

 

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?

  - Vad gör barnen ?

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

   - Anpassning till barngruppen, behov?

   - Material?

   - Metoder?

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Vad gick bra och  Varför?

- Vad gick mindre bra och Varför?
  - Vad behöver vi utveckla?

Vad tar vi med oss av detta ?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: