Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Is projekt

Skapad 2018-01-26 10:23 i Gamla Rindö förskola Vaxholm Stad
Förskola
Nu när vintern är här har vi sett att barnen har ett intresse för is och snö. Hur bildas detta och vad händer med isen/snön under olika tid på året. Vi kommer att ha olika projekt med is som material samt snö. Att barnen ska få lärdom om detta, och få nya upplevelse.

Innehåll

 

Fråga- fånga ett intresse

Börja från grunder hur skapas is hur ska vi gå till väga. vatten---> is  vatten/kyla-->snö

Vissa- hur ser is ut kan man göra det på olika sätt överraskning i isen en björn. färjad is.

Skapa- från en mjölkförpackning klippa --->vatten ---> färg---> kyla = is

Utforska- hur känns det att ta på, titta, bygga

Experiment- salt, socker. Vad händer om barnen tar på det på isen, samt tar in dom i värmen vilken smälter först?

Utforska mera

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: