Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva i genrer

Skapad 2018-01-26 12:52 i Vaksalaskolan Uppsala
Du kommer att få möta olika typer av genrer eller texttyper under detta arbetsområde. Instruerande, återberättande, berättande, förklarande, beskrivande och argumenterande texter. Och där du ska få lära dig att känna igen vad som är speciellt för varje genre.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi kommer att arbeta med olika genrer/texttyper för att du skall känna igen det som är speciellt för varje genre. Du kommer att få lära dig hur texten är uppbyggd samt vilka språkliga drag som texten har.

Innehåll

 

Mål

Du ska lära dig olika genrer/texttyper för att du skall känna igen det som är speciellt för varje genre. Du ska också lära dig hur texterna är uppbyggda samt vilka språkliga drag texterna har. Du ska kunna skriva egna texter i de olika genrerna.

Arbetets innehåll

Vi kommer att läsa texter tillsammans och titta på hur de är uppbyggda.Vi kommer också att titta på språket och grammatiken i texterna. Du kommer att få se exempel på olika texttyper. Vi går igenom dem och du får lära dig vad som skall finnas med i respektive text. Genrerna vi främst fokuserar på är novell, krönika och resonerande text.

 

Arbetssätt och redovisningsform

 

 • Läsa texter tillsammans.
 • Arbeta med språket och grammatiken i de olika texterna.
 • Titta på korta filmer som beskriver olika genrer
 • Skriva egen krönika
 • Öva på hur man källhänvisar i löpande text

 

Bedömning

Bedömningen på den egna skrivna texten kommer ske utifrån matriser där jag tittar på:

* hur väl du anpassar språket utefter vilken mottagaren är

* hur väl innehållet stämmer överens med texttypen

* hur väl  du kan använda dig av rätt stavningsregler, skiljetecken, ordklasser, satsdelar samt ämnesspecifika ord

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: