Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad börjar bokstav på för bokstav?

Skapad 2018-01-26 14:40 i Latorps förskola Örebro
Vi har jobbat med bokstäver, ljuda, ord och skriva.
Förskola
Vi har märkt att barnen är intresserade av bokstäver och framför allt hur deras eget namn ser ut.

Innehåll

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?
- Vi har observerat barnen och upptäckt att dom har ett intresse för bokstäver och även att ljuda.

- Bokstäver.


    - Vad gör barnen ?
- De tittar på saker och bokstäver och texter och ljudar det. De skriver bokstäver överallt av olika material. 

- Barnen ljudar mycket.

- Barnen hittar bokstäver i allt. De gillar att ljuda fram första bokstaven i saker dom ser.

-De skriver sitt namn.

-I förskolan har varje barn sitt namn synligt på ett flertal ställen i deras miljö som till exempel: på golvet runt samlingsmattan, en stol, en låda, en skohylla, en klädeshylla. Detta för att barnet ska känna igen sitt namn samt bli bekanta med hur kompisarnas namn ser ut.

 

 

2. Syfte
   - varför ska vi jobba med det här?
-Syftet är att känna igen sin egen ordbild (namn) och kunna namnet på bokstäverna i sitt namn samt att träna på att forma bokstäverna (skriva sitt namn).

-Om barnen redan kan bokstavera sitt namn kan man utveckla intresset vidare med olika ord som exempelvis föräldrars namn, syskons namn, hund, katt, o.s.v.

-För att barnen ska få en ökad förståelse för bokstävernas innebörd. Att de ska känna igen bokstäver och få intresse för att vilja lära sig läsa och skriva.

-För att de ska känna igen sitt namn och lära sig skriva sitt namn.

 

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

 

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga?

-Barnen får göra sin egen namnskylt, som vi sen kan använda när vi har samling.

-Vi tänker forma olika bokstäver i naturmaterial när vi är i skogen.

- Vi tänker att barnen ska få skriva sin första bokstav i många olika material. 

- Vi tänker göra en bokstavspåse. Där barnen får ta upp en bokstav ur den och sedan hitta ett föremål/namn som börjar på den bokstaven. 

-Vi tänker använda oss av rim och ramsor.

-Klappramsor.

-Vi läser olika sagor (tex flanosagor).

- Vi kommer att sätta upp det vi gör på vår projektvägg.

 

   - Vilka metoder tänker vi använda oss av?

- Vi utgår ifrån barnets namn. De får börja med att göra sin namnskylt.

- Vi tänker att vi börjar arbeta med en bokstav i veckan. Vi börjar med att titta på ett avsnitt av Bokstavslandet i veckan.


   - Material?
- Bokstavslandet

- Lärplattor

- Bokstavspåse 

- Youtube (bokstavssånger)

- Landart

 

 

Alfabetssången  melodi. Blinka lilla stjärna

 

 

 

A B C D E F G
H I J K L-M-N-O-P
Q R S T U V
X Y Z Å Ä Ö
Nu så kan du sjunga ABC,
nästa gång får du göra det.

 

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Hur gick det ?

  - Vad behöver vi utveckla?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: