Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemortens historia och livet förr VT 2018

Skapad 2018-01-26 14:41 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 SO (år 1-3) Bild Svenska
Du ska få ta dig tillbaka i historien och få lära dig om hur det var förr i tiden och jämföra med det med hur vi har det idag. Hur hade barnen det? Hur kunde det se ut i en familj? Hur såg samhället ut i Åsa ut?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå hur naturen och människor kan forma och ändra samhället 
 • förstå hur människor och samhällen formas, ändras och samarbetar
 • reflektera över historiska tidsperioder, händelser, byggnader m.m.

 

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • göra jämförelser mellan livet förr och nu
 • berätta om Åsa förr i tiden och hur det vara att leva här då; vad kan platser, byggnader och saker berätta?
 • ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden
 • söka information om naturen och samhället genom att observera, intervjua och sammanställa resultatet

 

Hur:

 • jag läser det du skrivit
 • jag lyssnar på dina reflektioner kring "förr i tiden"
 • jag lyssnar på när du förklarar kring de bilder du målat
 • jag lyssnar på vad du/gruppen kommit fram till

 

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 

- se på film

- diskutera tillsammans

- titta på bilder och saker från förr

- läsa skönlitterära texter och faktatexter

- skriva faktatexter och måla bilder till

- titta på byggnader och besöka platser i Åsa

- intervjua en äldre person om hur det var förr, någon på ålderdomshemmet eller någon man känner

- be någon komma och berätta

 

 

Begrepp vi kommer att arbeta med:

- hembygden

- förr och nu

- observera

- jämförelser

- skönlitteratur och faktatext

 Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: