Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i förskoleklass vt-18

Skapad 2018-01-26 16:06 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för förskoleklass i Falkenbergs kommunala skolor
Grundskola F Svenska
Du tränar din språkliga förmåga dagligen i våra olika aktiviteter, lek och teman i förskoleklassen. Du kommer nu få möjlighet att träna mer på olika språkljud och bekanta dig med fler bokstäver och ord. Den här terminen fokuserar vi ännu mer på bokstavsljuden och att uttrycka sig i tal och skrift.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser  (Lgr 11, 3. Förskoleklassen).

Du kommer få utveckla din förmåga att:      

 • lyssna, kommunicera och berätta i olika sammanhang.
 • samtala, beskriva och reflektera kring bokstavsljud, ord, texter och berättelser.
 • återberätta med och utan bildstöd.
 • förstå att ord är uppbyggda av olika språkljud.
 • känna till att bokstäverna har ett namn och ett ljud.
 • läsa och skriva ditt namn, bokstäver, ord och meningar.

Utvärdering 

Vi pratar i klassen om vad vi tränat på under höstterminen och diskuterar tillsammans det som vi kommer fortsätta att träna på. Vi observerar och lyssnar på samtal och kommunikation mellan eleverna. Vi dokumenterar genom att fotografera och filma samt genom elevernas egna alster och arbeten på ipad. Utvärdering sker genom samtal och reflektion med eleverna kring deras olika uppgifter. Vi tittar tillbaka på elevernas arbeten som de tidigare gjort samt gör en uppföljning av språkutvecklingen för att se elevernas progression.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få möjlighet att träna dina förmågor dels enskilt, i par och i grupp genom att:

 • lyssna till högläsning av olika texter och berättelser.
 • samtala kring olika texter och ord.
 • lyssna efter första och sista språkljudet i ord.
 • markera och räkna språkljud.
 • ta bort och lägga till språkljud i ett ord.
 • skriva bokstäver och ord på arbetsblad och i arbetsboken Lyckostjärnan.
 • använda digitala verktyg.
 • spökskriva/lekskriva, skriva bokstäver, ord och meningar.
 • skriva egna berättelser med bild och text
 • arbeta med veckans bokstav.
 • delta i språksamlingar med material av Trulle, Bornholmsmodellen och ABC-klubben.
 • arbeta med Lycko och praktiskt bokstavsmaterial.
 • se på bokstavslandet och fem myror.
 • sjunga bokstavssånger.
 • spela bokstavsspel.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: