Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text /faktatext

Skapad 2018-01-26 17:29 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Tvärgruppsarbete i klass 1-3 utifrån cirkelmodellen.
Grundskola 1 – 3 Svenska
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med beskrivande texter/faktatexter utifrån cirkelmodellens fyra steg.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer under vårterminen arbeta med faktatexter/beskrivande texter. Vad är egentligen skillnad mellan en beskrivande och en berättande text? Vad är viktigt att tänka på när man skriver en beskrivande text?

 

(Bilderna kommer ifrån En läsande klass och Unga fakta )

Konkreta mål:

Klass 1

 • Du ska tillsammans med en eller flera klasskamrater skriva en faktatext om en svensk vinterfågel
 • Ni ska skriva med mellanrum mellan orden
 • Du ska veta vad det är för skillnad mellan en berättande och en beskrivande text.
 • Ni ska sätta en passande rubrik till er text
 • Ni ska ha med tre ord som man brukar använda i beskrivande texter, till exempel spillning, föda, utseende och däggdjur (ämnesspecifika ord)
 • Ni ska välja en bild som passar den texten ni skrivit. Ni kan till exempel välja en bild på en talgoxe som äter när ni skrivit om talgoxens föda.
 • När ni skrivit din text ska ni, tillsammans med en vuxen, läsa igenom den och bearbeta den (förbättra den). 

 

Klass 2

 • Du ska skriva en faktatext om ett djur eller ett land 
 • Du ska prova på att använda dig av stor bokstav och punk på rätt ställe.
 • Du ska använda dig av strukturen för en beskrivande text
  - Du ska veta vad det är för skillnad mellan en berättande och en beskrivande text.
  - Du ska kunna sätta en rubrik till din text och några underrubriker
  - Du ska känna till vad ett stycke är och prova på att använda dig av det i din text
  - Du ska ha med ord som man brukar använda i beskrivande texter, till exempel spillning, föda, utseende och däggdjur (ämnesspecifika ord)
  - Du ska välja en bild som passar den texten du skrivit. Du kan till exempel välja en bild på en talgoxe som äter när du skrivit om talgoxens föda.
 • När du skrivit din text ska du läsa igenom den och bearbeta den (förbättra den). 

Klass 3

 • Du ska skriva en faktatext om ett djur eller ett land
 • Du ska använda dig om stor bokstav och punk på rätt ställe.
 • Du ska använda dig av strukturen för en beskrivande text
  - Du ska veta vad det är för skillnad mellan en berättande och en beskrivande text.
  - Du ska kunna sätta en rubrik till din text och några underrubriker
  - Du ska ha tydliga styckeindelningar
  - Du ska ha med ord som man brukar använda i beskrivande texter, till exempel spillning, föda, utseende och däggdjur (ämnesspecifika ord)
  - Du ska välja en bild som passar den texten du skrivit. Du kan till exempel välja en bild på en talgoxe som äter när du skrivit om talgoxens föda.
 • När du skrivit din text ska du läsa igenom den och bearbeta den (förbättra den). 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att skriva en faktatext om ett djur utifrån de satta målen.

 

(Bilden är ifrån Ungafakta)

 

Undervisning:

Vi kommer att arbeta utifrån cirkelmodellen där vi i fyra steg kommer att lära oss vad en beskrivande text är och hur man skriver en.

Steg 1- Bygga kunskap

Vi kommer att jämföra berättande och beskrivande texter, läsa faktatexter, se på korta filmklipp, måla, diskutera och observera. 

 

Steg 2 - Titta på modeller
Vi går igenom hur man skriver en beskrivande text genom att titta på färdiga texter. Vi går igenom strukturer med rubriker, underrubriker och ämnesspecifika ord mm. 

 

Steg 3 - Gemensamt skrivande
Vi kommer att gemensamt i klassen skriva en eller flera beskrivande texter. Samtidigt som vi gör detta går vi återigen gå igenom strukturen och hur man kan tänka när man lägger upp sitt arbete med sin text.

 

Steg 4 - Individuellt skrivande (klass 1: i par/mindre grupp) 
Sist kommer ni att få skriva en text själva eller tillsammans med en klasskamrat. Under arbetets gång kommer ni att få stöttning och hjälp av både din lärare och dina kamrater. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: