Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattentema

Skapad 2018-01-27 11:12 i Förskolan Skutan Östhammar
Förskola
Många barn visar dagligen ett stort intresse för vatten. De ses plaska och hoppa i varje vattenpöl och när de tvättar sina händer kan de bli stående länge vid handfatet för att känna in vattnet med alla sina sinnen. Detta tema ska ge barnen olika möjligheter att utforska vattnets fysikaliska egenskaper

Innehåll

Vattentema

Syfte:

Barn ses ofta söka sig till vatten i olika sammanhang: i handfat, vattentillbringare, vattenpölar, stuprör etc. Av den anledningen har vi valt att erbjuda olika aktiviteter med vatten då vi upplever att det är ett ämne som särskilt fascinerar och intresserar. Genom ett tematiskt arbete vill vi erbjuda barnen utrymme och möjlighet att utforska detta intresse i ett vidare perspektiv och på ett varierande sätt.

Mål:

Utveckla barnens erfarenheter samt upplevelser av vatten. Detta sker genom att de får upplevelser av vattens grundläggande fysikaliska   egenskaper, få utforska vatten i fast-, flytande- och gasform. Dessutom ska de ges möjligheter att ställa hypoteser samt få tillfällen att utmanas i sina teorier de ställer.

Aktiviteter:

Ett vattentema som ger barnen upplevelser av

 1. flyta -sjunka
 2. plaska, smaka, känna
 3. involverar flera sinnen ex. blöt, kall, varm, ljud, ser blöt ut
 4. frysa samt smälta vatten
 5. måla på snö, is samt på papper
 6. vattenånga

När/Var:

Vattentemat erbjuds till de barn som vill delta och experiment planeras utifrån barnens visade intresse samt deras ställda hypoteser.

Resultat:

Utvärdering:

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: