Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2018-01-28 11:22 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 4 Svenska
Det var en gång en klass som skulle arbeta med sagor. Nu ska vi under några veckor kasta oss in i sagornas underbara värld.

Innehåll

Mål för arbetsområdet


Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur...

 • Vad en saga kan innehålla och hur den är uppbyggd.
 • Man tolkar och för välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika sagor.
 • Man skriver skriva en saga med innehåll, struktur och språklig variation.
 • Man ger respons på andras texter och själv kan bearbeta egna texter mot högre kvalitet.

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • Läsa olika former av sagor enskilt och tillsammans. Träna på att återberätta med hjälp av nyckelord.
 • Lyssna till högläsning av "Ronja Rövardotter" 
 • Diskutera och analysera olika former av sagor, t.ex. folksagor, typiska drag och kännetecken.
 • Skriva en egen saga.
 • Skriva fortsättningen på en berättelse/saga
 • Diskutera varför vissa berättelser överlever generation efter generation: klassiska sagor och deras författare.

 

Bedömning/synliggörande av förståelse

Du kommer att få visa din förståelse genom att:

 • Tolka och föra resonemang om budskap i sagor och beskriva din upplevelse av läsningen 
 • Skriva en saga med innehåll, struktur och språklig variation.
 • Använda dig av grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet i dina texter.
 • Använda dig av gestaltande beskrivningar i din saga.
 • Kombinera din text med bild för att förstärka och levandegöra textens budskap.
 • Ge omdöme om andra texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta din egen text för ökad tydlighet och kvalitet.

 

Källor vi kommer att använda

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 •  ungafakta.se
 •  sagosidan.se
 •  www.sanomautbildning.se
 • Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren.
 •   H.C. Andersen Sagor och historier, Tidens förlag
 • Sagor från hela världen, klassikerförlaget
 • Stora godnattsagoboken, Bonnier Carlsen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: