Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, åk 2, Valhallaskolan

Skapad 2018-01-28 14:15 i Lyngåkraskolan Halmstad
Under höst- och vårterminen kommer vi att få möta en mängd olika fysiska aktiviteter som t ex lekar, dans och rörelse, motorisk träning och orientering. Vi kommer även att få bekanta oss med friluftsliv.
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Under höst- och vårterminen kommer vi att genomföra en mängd olika fysiska aktiviteter som olika lekar, dans och rörelse, motorisk träning och orientering. Vi kommer även att bekanta oss med friluftsliv.

Innehåll

Syfte

Du ska få möjlighet att utveckla följande kunskaper

Undervisning

I undervisning kommer vi att:

 • delta i olika uppvärmningslekar t ex kull, följa John, Sunnanvind och Nordanvind, Råttsvansen, Gäddan lurar i vassen
 •  delta i olika redskapsbanor
 • delta i olika motorikbanor
 • delta i skridskoåkning
 •  härma olika rörelse till musik
 • följa enkla kartor, t ex bildorientering i närmiljön
 • delta i friidrott
 • bekanta oss med friluftsliv

Bedömning

Eleverna bedöms utifrån sina förmågor att:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa och rörelse och livsstil
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika  förhållanden och miljöer
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten

 

Utvärdering

Muntlig utvärdering sker kontinuerligt efter varje avslutat område

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: