Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och Evolution

Skapad 2018-01-28 16:46 i Ärentunaskolan Uppsala
Baserad på "Genetik och evolution - ärftlighet och livets utveckling", Ärentunaskolan, av Thomas Regnéll
Grundskola 7 – 9 Biologi
Genetik, genteknik och evolution är kanske de allra mest spännande delarna av biologin just nu. De kunskaper och metoder som vetenskapen har tagit fram för att avläsa, förändra och kopiera arvsanlagen hos alla levande varelser bjuder på både fascinerande möjligheter och skrämmande hot. Vi kommer arbeta med frågor som: Vad är levande? Vad innehåller livets minsta byggsten? Varför är du den du är? Hur förs arvet vidare? Eleverna ska skapa sig förståelse för livets uppkomst och hur det kommer sig att vi ser ut som vi gör.

Innehåll

 

Konkretiserade mål:

 

Du ska bland annat kunna beskriva och förklara följande begrepp:

 

 • Individers egenskaper - arv och miljö
 • DNA-molekylen, kromosomer, gener samt kvävebaser
 • Proteintillverkning
 • Celldelning – mitos och meios.
 • Cancer – vad händer och varför?
 • Ärftlighetslära 
 • Korsningsschema
 • Bioteknik – fördelar och nackdelar
 • Vad är evolution? Vilka är evolutionens drivkrafter?
 • Naturligt urval
 • Sexuellt urval
 • Mutationer
 • Charles Darwin
 • Bevis för evolutionen

 

Ord att känna till och kunna förklara:

 

arvsanlag, gen, DNA, kvävebas, proteinsyntes, kromosom, vanlig celldelning (mitos), reduktionsdelning (meios), mutation, homozygot, heterozygot, dominant anlag, recessivt anlag, korsningsschema, könsbundet arv, artförädling, GMO, hybrid-DNA, kloning, evolution, fossil, rudimentärt organ, population, naturligt urval,

 

Att läsa på:

 

·        Biologiboken
s. 321-340 (Genetik och arv)
s. 341-356 (Evolution)

 

 

·        Utdelat material

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor - Genetik och Evolution

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: