Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik - muntligt framförande

Skapad 2018-01-28 17:33 i Främbyskolan Falun
Vi deltar i tävlingen "Retorikmatchen 2014" och eleverna ska enskilt framföra ett tal om något som de är intresserade av.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi har haft besök av vinnarna i Retorikmatchen 2017. Eleverna och lärarna tillsammans med oss på Främbyskolan undervisade oss i detta under deras besök hos oss. Eleverna har sedan fortsatt att träna retorik och argumentation, både muntligt och skriftligt. Varje elev ska framföra sitt eget tal antingen i grupp eller enskilt.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

formulera dig och kommunicera i tal och också anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang.

 

 

Konkretisering av mål

Kunskaper:

 • om retorik och dess historia
 •  olika modeller

 

Färdigheter:

 • hålla tal
 • lyssna på varandra
 • skriva tal
 • använda hjälpmedel
 • använda kroppsspråket
 • använda rösten

Arbetssätt

 Vi arbetar i små grupper i klassen först och sedan tillsammans med elever från Växjö som vunnit retotikmatchen 2017. Vi tittar på olika avsnitt och moment från programmet Retorikkampen på SVT. Eleverna ska träna på att känna trygghet och träna sig i konsten att tala och lyssna. Eleverna ska hålla ett tal gemensamt i grupp och hålla ett eget tal i mindre grupp,  vilket avslutar området.

Bedömning

Ditt enskilda framförande kommer att bedömas. Du ska hålla ett tal om något som ligger dig nära/intresserar dig. Det får ta max 2 min. Bedömning enligt matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Muntligt framförande

 • Sv  E 6   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
 • Sv  C 6   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
 • Sv  A 6   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ögonkontakt
Läser innantill utan att se publiken.
Kommer ihåg att se på publiken ibland.
Har stödord och mycket ögonkontakt.
Läser av publiken och anpassar framförandet därefter.
Röst
Det är svårt för publiken att höra vad som sägs.
Inser att du inte hörs – och gör något åt det!
Talar högt och tydligt.
Utnyttjar röstens dynamik och har rätt andningsteknik.
Kroppsspråk
Rör dig så att publiken "inte hör" det som sägs.
Står stadig och samlad fast "knäna darrar".
Funderar över gester m m redan vid träning innan.
Använder effektfulla gester m m för att förstärka budskapet.
Disposition
Saknar "röd tråd" och hoppar fritt mellan olika saker.
Har en tanke och försöker hålla dig till den.
Har en tydlig "röd tråd" från början till slut
Väljer medvetet ordning så det ena naturligt länkar till det andra.
Inledning
Saknar en inledning. ("Jag har om..".)
Försöker göra en inledning som kan fånga publiken.
Har en inledning som får publiken med på noterna.
Bjuder på en intressant inledning som ingen glömmer.
Avslutning
Saknar tydligt avslut. (Efter en stund förstår publiken att det är slut.)
Säger: "Nu är det slut!" eller liknande.
Avrundar så alla förstår att det är en avslutning.
Avslutar med "knorr" som ingen glömmer.
Ordval
Upprepar formuleringar ur en text.
Använder ord du vet att publiken förstår.
Förklarar svåra ord och undviker onödiga mellan-ord (typ, ba, liksom).
Varierar ordvalet och anpassar det till målgruppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: