Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden, kartan och klimatet

Skapad 2018-01-28 18:58 i Hannaskolan Grundskolor
Vi arbetar med kartkunskap, namngeografi och jordens klimat och vegetationszoner. Dessutom lär vi oss om sårbara platser.
Grundskola 7 – 9 Geografi
I det här arbetsområdet utforskar vi jorden både på kartan och genom att lära oss mer om olika klimat- och vegetationszoner. Vi arbetar även med kartkunskap och namngeografi och vi breddar våra kunskaper om hur geografiska data framställs och används.

Innehåll

Moment i läroplanen (centralt innehåll)

Undervisningen i Geografi ska behandla:

Syftet med området

Konkretiserade mål

Du som elev ska lära dig:

 • väderstrecken
 • hitta en plats med hjälp av register och karta
 • hur en karta är uppbyggd med gradnätet, färger och symboler
 • känna till GIS och kunna navigera en digital karta
 • använda gradnätet (ange och hitta positioner)
 • namn och läge för världsdelar, hav, uddar, floder och berg i världen samt länder i Europa
 • jordens indelning i klimat- och vegetationszoner och vad som kännetecknar dessa
 • att förstå vad som menas med sårbara platser och hur hot och risker för dessa kan förebyggas 

Bedömning

Du kommer under arbetets gång få möjligheten att visa din förmåga att  beskriva olika delar av kartan med hjälp av geografiska begrepp som du lär dig.

Du ska även visa din förmåga att resonera med underbyggda resonemang.

 

Undervisning

För att nå målen kommer du att:

 • ta del av genomgångar
 • se på film
 • arbeta med olika uppgifter
 • öva namngeografi
 • träna på att resonera med underbyggda resonemang

Arbetsgång och material

Classroom Geografi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: