Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej of the day, 4-9S

Skapad 2018-01-28 20:22 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Under våren ska vi arbeta med Grej of the day. Vi ska titta på allt från tekniska uppfinningar till annorlunda djur och platser. Eleverna dokumenterar i arbetsbok genom tankekarta eller stödord. De platser vi hämtar grejer från ska även markeras på en världskarta.
Grundsärskola 6 – 9 Svenska
På tisdagar ska vi arbeta med Grej of the day. Det kan vara en teknisk uppfinning, ett ovanligt djur, en speciell plats eller något helt annat. Vi kommer att hamna på olika platser i världen. Ni ska skriva ner information om varje sak med hjälp av en Popplet. Ni ska också märka ut på en världskarta var varje grej hör hemma.

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  1-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  1-6
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  7-9
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar, spelinstruktioner och recept. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: