Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna och läroplanen

Skapad 2018-01-29 07:39 i Lissgårdens förskola Bollnäs
Förskola
Vi har denna termin fått nio nya barn födda 2015. Dessa har med sig erfarenhet av arbete kring Babblarna och deras värld. Våra kvarvarande barn har också visat intresse för detta vilket gör att vi kommer knyta vår verksamhet till Babblarna den här terminen.

Innehåll

Nuläge

Barnen kan namnet på de ursprungliga Babblarna; Bobbo, Bibbi, Babba,Doddo, Diddi, Dadda.

Flera barn kan även färgerna på dessa.

Frida och de nya barnen har introducerat bl.a ” Bobbos väska ” med konkret material samt vissa sånger.

Mål

Matematik: Att kunna se antal upp till 3 samt räkna till 5. Kunna skilja på stor- liten, störst- minst. Klara av att urskilja, sortera, dela upp 1- till 1.

Språk: Kunna lyssna på böcker och fantisera. Börja använda rimord. Kunna vissa tecken som stöd. Känna igen begynnelsebokstaven i namnet. 

Naturvetenskap: Få uppleva vad som sker i olika experiment kring vatten. Lära om årstidsväxlingen vinter - vår.

Skapande: Kunna grundfärgerna: röd,gul,blå,grön. Känna trygghet och frihet i sitt eget skapande. Uppleva hur det är att bygga och konstruera i olika material.

Rörelse: Lära sig vad kroppsdelarna heter och hur man hanterar kroppen på olika sätt, samtidigt som man har roligt. 

Värdegrund: Lära sig hur man måste vara mot varandra för att fungera i en grupp. Veta hur man är en bra kompis. 

Syfte

Att med hjälp av Babblarna utveckla kompetenser hos barnen utifrån alla delar i läroplanen.

Genomförande

Genom olika planerade och spontana aktiviteter som utgår från Babblarnas egenskaper kommer barnen få ta del av läroplanens olika delar. 

Med Bibbi kommer vi träna jämförelseord, antal och sortering.

Med Babba kommer vi läsa sagor, fantisera, ramsa, lära oss teckenord samt våra begynnelsebokstäver.

Med Bobbo kommer vi lära oss rörelsesånger med fokus på kroppens olika delar samt jobba med dessa på olika sätt.

Med Doddo kommer vi jobba med den empatiska förmågan samt hur man är en bra kompis.

Med Dadda kommer vi experimentera ( kring vatten)och upptäcka naturen.

Med Diddi kommer vi lära oss om färger, skapa och konstruera i olika material.

 

Med tiden introducerar vi även Babblarnas kusiner : Gagga, Giggi, Goggo, Sissi samt Vovvo och Faffa.

 

Vi pedagoger har huvudansvar för olika delar. Frida planerar kring rörelse, Tina kring matematik och naturvetenskap och Lena kring sagor och språk. Värdegrund och skapande genomsyrar verksamheten och vi bollar idéer med varandra kring alla områden.

Vi skapar påsar/ lådor med färdigt material att lätt kunna plocka fram och arbeta med i mindre barngrupper.

Vi försöker täcka upp lokalerna genom att befinna oss i olika rum.

Varje pedagog har en ”egen” förmiddag till förfogande att jobba med barnen inom något område, i helgrupp eller mindre grupp.

 

Alla barn deltar efter sin förmåga. Större delen av barngruppen är ny, vilket innebär att vi i första hand måste få barnen trygga med oss och med varandra. Barn som kommit direkt hemifrån måste komma in i förskolans rutiner i sin takt.

 

Planeringen gäller vårterminen 2018

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar i Unikum samt på väggen på förskolan för att kunna ha reflektion  tillsammans med barngruppen.

Planerade gruppaktiviteter dokumenteras samt framsteg hos varje enskilt barn i lärloggen i Unikum.

Ansvar

Den som genomför en aktivitet ansvarar för att den dokumenteras på något sätt ( i Unikum, bilder eller text)

Vi hjälper varandra att dokumentera vid behov.

Uppföljning

Vi delger varandra i den dagliga verksamheten samt har genomgång /planerar framåt på avdelningsplaneringar samt på APT. Ansvarsområdena följs upp/planeras på egen planeringstid.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: