Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus

Skapad 2018-01-29 08:01 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Fysik
Nu ska vi lära oss mer om ljus! Var kommer ljuset ifrån och hur uppfattar ögat ljus? Hur uppstår skuggor och vad är en regnbåge egentligen?

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna:
* berätta om vad ljus är
* ge exempel på olika ljuskällor 
* förstå, kunna berätta om och använda begrepp som hör ihop med ljus, till exempel: ljuskälla, skugga, reflektera, konkav och konvex. 
* berätta något om hur ögat fungerar
* dokumentera experiment med text och bild

Så här ska vi arbeta


Vi kommer att läsa texter, ha genomgångar, göra experiment, titta på filmer och diskutera tillsammans.

Bedömning

Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett kort skriftligt förhör där du får visa vad du lärt dig utifrån våra mål.

 

Godtagbara kunskaper

-Dokumentera experiment med text och bild

-Berätta något om hur ögat fungerar.

-Ge exempel på olika ljuskällor 

Mer än godtagbara kunskaper

-Berätta mer om hur ögat fungerar.

-Dokumentera experiment med text och bild mer utförligt, använda ämnensspecifika ord.

-Ge mer exempel på olika ljuskällor 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: