Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV: Slutuppgift på "Kort kjol"

Skapad 2018-01-29 08:18 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi läser vidare! Nu är det boken "Isdraken" som gäller!
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du läser boken "Kort kjol" under ca tre veckors tid. Inget lässchema utan du styr läsandet själv. Därefter får du ett "skrivprov" där du kan visa vad du förstått av boken.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

 

Undervisningen

 • Läsning enligt egen planering
 • Enskild reflektion i form av skriftlig slutuppgift

Bedömning

Jag kommer bedöma din skriftliga uppgift enligt matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Slutuppgift på "Kort kjol"

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Form
Din text har en viss språklig variation, enkel textbindning och en i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Din text har en relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Din text har en mycket god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Reflektion
Genom att göra enkla svar på uppgiften/uppgifterna visar du att du förstått det huvudsakliga innehållet.
Genom att göra utvecklade svar på uppgiften/uppgifterna visar du att du förstått och kan reflektera över bokens innehåll.
Genom att göra välutvecklade svar uppgiften/uppgifterna visar du att du har förstått och kan reflektera över bokens innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: