Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mal Ma Bedömning matte år 9

Skapad 2018-01-29 10:00 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Matematik
Matrisen är nedanför är en sammanfattande bedömning av de kunskaper du visat i matematik hittills under år 9.

Innehåll

Syfte

Undervisningen skall syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Genom undervisningen skall eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och ösa rutinuppgifter

Föra och följa matematiska resonemang

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll
Taluppfattning och tals användning: ex Reella tal, metoder för beräkningar, potensform

Det här har vi jobbat med:
Algebra: ex metoder för ekvationslösning, variabelbegreppet och algebraiska uttryck

Geometri: ex former och formler för beräkning av area, omkrets och volym

 

Problemlösning: ex Strategier inom olika ämnesområden, värdering av metod

Det här skall du lära dig

Eleven skall lära sig att lösa olika problem, använda matematiska begrepp, behärska matematiska metoder för att göra beräkningar.

Eleven skall dessutom lära sig att samtala om och redogöra för symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner med anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven skall lära sig att föra underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och resultatets rimlighet.

Så här kommer vi att arbeta

Vi arbetar såväl praktiskt som teoretiskt.

Vi använder olika material och metoder såsom ex. matematikböcker, youtubeklipp, educreation, gruppövningar, parövningar, enskilt arbete, gemensamma diskussioner och  problemlösningsuppgifter.

 

 

 

Matriser

Ma
Matematik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Metod
Problem/Resonemang
Begrepp
Redovisning/Kommunikation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: