Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation på fritids

Skapad 2018-01-29 11:25 i Sunnansjö skola Ludvika
Grundskola F – 6
Vad kan vi göra för att få en ny elev att känna sig välkommen? Hur ser en dikt ut? Hur kan man fantisera tillsammans?

Innehåll

På måndagar med fritidselever från F-klass - åk 2 kommer vi att

 • se på programserien Vara vänner  från utbildningsradion och prata om det vi har sett

 • tillsammans i grupp fantisera ihop berättelser

 • skriva dikter, tillsammans och i mindre grupper eller enskilt

Dikterna kommer vi att samla ihop till en antologi. I vår kommer vi att bjuda in till en fritidsafton då dikterna kan komma att läsas upp.

På fredagar med fritidselever från F-klass - åk 6 kommer vi att ha högläsning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: