Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö- Hållbarutveckling

Skapad 2018-01-29 12:05 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Grundskola F

Innehåll

Du ska lära dig mer om hur människan påverkar miljön. De områden vi tar upp är växthuseffekten, försurning, miljögifter samt övergödning. Du ska kunna beskriva vart och ett av dess miljöpåverkan under rubriken

Ämne - vilket ämnen orsakar växthuseffekt, försurning, miljögifter, övergödning

Källa - var sker utsläppen av ämnet , naturligt och genom mänsklig påverkan.

Skada- vilken skada orsakar växthuseffekten, försurning, miljögifter samt övergödning

Åtgärd- hur kan man minska effekterna av växthuseffekten, försurning, miljögifter samt övergödning

Detta visar du genom att förklara begreppen ge exemplen och visar på sambanden . Du kommer att få frågor som vägleder dig.  Du ska också träna dig på att göra systematiska undersökningar och dra slutsatser av resultat där du jämför med teori.

Uppgifter

 • Pedagogisk planering- Miljö hållbarutveckling

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: