Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Älvsåker EN9 Skriva VT 2018

Skapad 2018-01-29 12:17 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Engelska
Att formulera sig i skrift Åk 7-9

Innehåll

 

Det här ska vi lära/ träna/ utveckla:

 

 • Att skriva olika slags texter med tydligt innehåll:
  • sikta mot ett djupt och brett innehåll, genom att titta på ämnet från olika perspektiv, beskriva, förklara och ge olika exempel
  • följa instruktioner noggrant och tänk på läsaren; anpassa till syfte, mottagare och situation (t.ex. ett brev, en beskrivande eller argumenterande text).
 • Att skriva med tydligt sammanhang och struktur:
  • förbereda ett utvecklat och strukturerat innehåll i en tankekarta (eventuellt på svenska)
  • se till att de aspekter som är viktiga är med och bestämmer hur texten är uppdelat i stycken
  • varje mening innehåller en viktig idé, är inte onödigt lång, följer från det som kom innan
  • tänka ut textens sammanhang, ordning och slut innan man börjar skriva
 • Att uttrycka sig begripligt och korrekt, genom att använda fraser och meningar inom ramen för ämnet:
  • välj relevant ordförråd
  • använd strategier för att göra sig förstådd och lösa språkliga problem som uppstår
  • använd aldrig svenska
  • anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang (t.ex. hälsningsfraser i brev, formellt språk…)
  • använd rätt interpunktion
  • sikta mot att använda relevanta sambandsord
  • sikta mot god språklig variation och flyt
 • Att bearbeta
  • läs igenom texten för att kontrollera sammanhanget, för att städa upp ologiska saker i textens struktur
  • rätta slarvfel i stavning och grammatik
  • gör förbättringar så att texten blir tydligare och mer varierad

 

Så här ska vi jobba:

 

 • Vi läser exempeltexter om olika ämnen i Digilär, t.ex. kapitlet om ämnet Heroes.
 • Vi övar på att formulera fakta och tankar när vi svarar på läs- och hörförståelsefrågor samt Assignments i Digilär. Vi tittar på Key i Digilär för att se om vi selekterade bra ordförråd och fakta från texten i svaret.
 • Vi utökar ordförråd genom att läsa olika texter. Även i hör- och läsförståelse tar vi medvetet till oss ord som är bra att kunna om ämnet. Vi övar på ordförråd från Word List i Digilär.
 • Vi fortsätter öva på grammatik, i Kahoots eller i Digilär, t.ex. oregelbundna verb, så att vi kan medvetet rätta våra verbformer i en text.
 • Vi lär oss söka och välja ut information och ord, till exempel från internet i t.ex. uppgiften om Googling in English.
 • Vi lär oss ta emot och använda respons från kamrat eller lärare, och ge respons till andra; vi lyssnar till andras texter för inspiration. Vi sammanfattar våra utvecklingsområden, det viktigaste av återkopplingen som man får i Unikum – Kommentar, som en påminnelse för sig själv att ta hänsyn till inför nästa skrivuppgift.
 • Vi tränar på att skriva olika texter i olika sammanhang.

 

Så här ska du få visa:

 

Ni får återkoppling när ni lämnar in en text som ni skrev på lektionstid utan hjälpmedel och får formativ bedömning fortlöpande under lektioner när ni sitter med skriftliga uppgifter.

 

  1. Ni skriver i Digilär svar på hör- och läsförståelse om ämnet.
  2. I gap fill visar ni att ni kan komplettera meningar med relevant ordförråd, så att meningar blir meningsfulla och grammatiskt korrekta.
  3. Ni skriver längre sammanhängande texter om t.ex. Mobile phone use.
  4. Ni dokumenterar utvecklingsområden i Unikums Kommentar under Planering.

 

 

 

Betyg för delmomentet Formulera sig i Skrift bedöms enligt matrisen nedan:

 

 

 

 
 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Skriva olika texter:

Du uttrycker dig enkelt

begripligt

relativt sammanhängande

relativt varierat

relativt tydligt

relativt sammanhängande

med viss flyt

i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation

relativt varierat

tydligt

sammanhängande

med flyt

med viss anpassning till syfte, mottagare och situation

Bearbeta*

Du kan göra enkla förbättring av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.

Du kan göra välgrundade förbättringar av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.

Du kan göra välgrundade förbättringar av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.

Skriftlig interaktion

Du kan uttrycka dig enkelt

begripligt

i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

tydligt

med visst flyt

med viss anpassning till syfte, mottagare och situation

tydligt

med flyt

med viss anpassning till syfte, mottagare och situation

Strategi*

Du kan förbättra interaktionen och i viss mån lösa problem genom att välja i huvudsak fungerande strategier.

Du kan förbättra interaktionen och lösa problem genom att välja fungerande strategier.

Du kan förbättra interaktionen, föra den framåt på ett konstruktivt sätt, samt lösa problem genom att välja välfungerande strategier.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: