Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna vt 2018

Skapad 2018-01-29 13:23 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Religionskunskap
vecka 4-9 2018

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Beskriva
  • Använda begrepp
  • Jämföra
  • Se samband

 

ARBETSSÄTT

Vi har gemensamma genomgångar om världsreligionerna där vi går igenom centrala tankegångar och urkunder samt begrepp och urkunder. Vi läser i häftet både tillsammans och individuellt och svarar på frågor. I grupp diskuteras likheter och skillnader mellan religionerna och samband mellan religion och samhälle.

Torsdag vecka 7 utformar ni provfrågor gruppvis. Vi har en kort genomgång med exempel för att få inspiration och hjälp. Utgå från de förmågor som finns beskrivna under "bedömning". I gruppen ska ni:

- utforma två frågor/uppgifter per förmåga, varav ni väljer en per förmåga till tavlan.

- skriv upp frågorna/uppgifterna på tavlan under respektive förmåga

- motivera varför ni tycker att er fråga/uppgift passar in på respektive förmåga

Vi diskuterar tillsammans hur frågorna/uppgifterna fungerar utifrån förmågorna och ni får anteckna de frågor som fungerar. Några av de frågor som uppfyller förmågornas krav kommer att finnas med på provet men även andra frågor.

 

BEDÖMNING

Du visar din kunskap genom att genomföra ett prov torsdagen den 1 mars. I provet ska du:

  • beskriva centrala tankegångar och urkunder
  • använda relevanta begrepp och uttryck
  • visa på likheter och skillnader mellan religionerna
  • visa på samband mellan religion och samhälle

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­åskådningar. Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

C

Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven utvecklade resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­åskådningar. Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

A

Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­åskådningar. Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Uppgifter

  • Världsreligionerna

Matriser

Re
Världsreligionerna vt 2018

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
C
A
Begrepp
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen har begränsad betydelse eller inte är relevanta, men visar ändå på en viss förståelse för begreppen.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta, vilket visar på en god förståelse.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta och ger träffande exempel med stor betydelse för förståelsen.
Kunskaper
I din beskrivning finns detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller relevant fakta saknas, men du visar ändå på en viss förståelse.
Relevanta detaljer med betydelse för din beskrivning finns med och visar på en god förståelse för ämnet.
Relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för förståelsen ger din beskrivning ett djup.
Jämföra
Resonera om likheter och skillnader mellan religionerna
Du resonerar och motiverar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du jämför med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar och motiverar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du jämför utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar och motiverar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du jämför utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Se samband
Dra slutsatser om religion och samhälle
Du resonerar och motiverar med enkla och till viss del underbyggda slutsatser, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar och motiverar med utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar och motiverar med välutvecklade och väl underbyggda slutsatser, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: