Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna Bruse i lilla Björn

Skapad 2018-01-29 13:26 i Håksbergs förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna i Ludvika kommun
Förskola
I Lilla Björn har vi valt att arbeta med sagan om Bockarna Bruse. Genom sagan tränas språklig och matematisk förmåga, naturkunskap samt turtagning.

Innehåll

Var är vi?

Bakgrund/Nuläge

Varför ska vi jobba med det här? Vad kan/vet barnen om detta?

Vi bestämde att sagan Bockarna Bruse skulle passa bra i vår barngrupp för att utveckla språkförståelsen. Genom att berätta sagan på olika sätt stimuleras barnens språkutveckling och intresse för att räkna.  Flera av  barnen tycker om att räkna och de tycker om sagor. Flera barn på Stjärnan är redan bekant med sagan och vi har haft material framme på gemensam samling.

Prioriterade mål

Hur ser det ut, vad händer i verksamheten när målet är nått? Vilka av läroplanens mål är kopplade till

temat?

 När vi har jobbat med sagan en tid har vi tränat språk, nya ord och begrepp, lägesord , antal, stor och liten, och socialt samspel (turtagning).

Hur gör vi?

Förutsättningar

Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning

På samlingarna två gånger/vecka

Barnen i Lilla Björn

Pedagogerna i Lilla Björn.

Metod

Hur förbereder vi barnen? Hur inspirerar och utmanar vi barnen?

Vi förbereder barnen innan sagosamlingen genom att uppmärksamma dem på vilken samling som erbjuds. Pedagogerna kommer förberedda med material till samlingen, ibland står "scenen" klar när vi ska sätta oss. Vi berättar sagan först med flanofigurer. Vi kommer även dramatisera med konkret material, se den som skuggteater samt se sagan som film på filmduk.vi kommer även sjunga sången om bockarna Bruse.

Vilka frågor ställer vi? Vilket material ska vi använda och hur ska det introduceras?

Vi kommer ha sagan i olika former t.ex. flanosaga, film och konkret material.

 

Dokumentation

Hur ska vi dokumentera?

Vi tittar extra på:
Vad är mest intressant för barnen? Har barnen roligt?
Vilka lärprocesser är barnen 
inne i och vad är det barnen försöker förstå?
Vårt förhållningssätt: 
Hur utmanar vi barnen?

Vi utmanar barnen genom att visa sagan med olika material. Barnen kan då ta till sig sagan på sitt eget vis. Vi utmanar genom att ställa frågor om vad som händer eller ska hända och uppmuntrar barnen att återberätta på sitt eget sätt. Vi kommer dokumentera med iPad på samlingarna och sätta upp på våra dokumentationstavlor så att barnen kan fortsätta reflektera över sagan även i fria leken.
Hur 
inspirerar vi barnen?

Genom att berätta sagan kontinuerligt gör vi berättelsen bekant för barnen. De yngre barnen uppskattar återkommande berättelser och har lätt 
Med vilka frågor, vilket material vilka "uppgifter"?

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: