Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Röda Vt 2018 Barns inflytande

Skapad 2018-01-29 13:57 i Tallbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Under vt 2018 arbetar vi med Barns inflytande på förskolan. I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. Lpfö kap 2:3

Innehåll

Avdelning, ansvarig personal, kapitel och mål

Avdelningens namn

Röda

Ansvarig personal

Sirpa Kung, Annelie Dinesjö och Anette Sedin

Kapitel från LpFö

Kap 2.3 Barns inflytande 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.

 

Mål och riktlinjer (i början av perioden)

Prioriterat mål:

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Vi upplever idag att barnen har ett visst inflytande i verksamheten, men att de själva inte riktigt har uppfattningen att de faktiskt är med och påverkar. Vi gör många förändringar efter barnens intresse och lek, men vill förtydliga att de faktiskt är med och tar beslut.

Vi vill att barnen på "riktigt" ska känna att de är med och påverkar efter demokratiska värderingar. Vi vill förändra en lekmiljö på avdelningen där barnen är med från början av utvecklingsarbetet. 

 

 

Utveckling pågår när barnen 

Utveckling pågår när:

1. Att barnen känner och vet att de kan påverka vår verksamhet.

2. Att barnen får en Vi-känsla och en respekt för varandra och de val de gjort.

Så ska vi arbeta för att nå dit

Observation före:

Leken i "storbyggis" fungerar dåligt just nu. Genom observationer över tid har vi märkt en förändring i lek och samspel just i detta rum. Barnen har svårt att leka tillsammans i större grupper. Det blir ofta konflikter. Miljön inbjuder inte till lek.  Vi vill utveckla andra lekmöjlighter i ett stort och bra rum. 

Att göra, så syns det:

1. Vi vill förändra "storbyggis". Vi tänker samtala med barnen i våra olika grupper om hur det fungerar just nu och hur de vill att det ska vara i vårt stora byggrum. Barnen ska tillsammans få komma fram till gemensamma regler som ska gälla för rummet. Vi vill dokumentera tillsammans med barnen för att de ska kunna förstå och följa processen. Där kan vi också knyta an till de beslut vi tagit tillsammans. Dokumentationen görs i samlingen med barnen, där vi har en dokumentationsvägg.

2. Vi vill ta barnens förslag till förändring på allvar och gemensamt komma fram till vilka förändringar vi ska göra. te,x genom röstning. Vi vill att förändringarna ska vara både i barnens lek och i den konkreta lekmiljön. 

 

 

 

Så här ska vi följa upp 

Observationer, dokumentatationer, intervjuer etc:

Vi har gjort lekobservationer av leken i storbyggis. Vi har samtalat med barnen om hur de tycker att det fungerar och vilka lekar de leker tillsammans. Vi kommer under perioden att arbeta med fortlöpande intervjuer av olika slag. 

Uppföljning (under perioden)

Analys (i slutet av perioden)

 

Förslag till åtgärder (i slutet av perioden)

Uppföljning av åtgärder (i slutet av perioden)

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: