Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi åk 5

Skapad 2018-01-29 14:06 i Västerholm Grundskolor
Vår kropp är fantastisk! Är man hungrig kurrar magen, och när man är trött så gäspar man. Om man har sprungit så svettas man och blir man rädd så slår hjärtat snabbare. Kroppen visar på olika sätt hur vi mår och vad vi behöver. När kroppen behöver något försöker den tala om det. Nu ska du få lära dig mer om din kropp.
Grundskola 5 Fysik
Du kliver upp och tar en dusch. Ute blåser det kallt, men inne i huset är det varmt. Du lyssnar på musik medan du äter en rostad smörgås till frukost. Allt du just har varit med om har med energi att göra. Från ljudet v väckarklockan, vinden och värmen, duschen och musiken till den rostade smörgåsen i magen. Men var kommer all denna energi ifrån?

Innehåll

Syfte:

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du:

 • kunna ge exempel på vad vi behöver energi till.
 • förstå vad energiprincipen innebär. 
 • veta skillnad på förnybar och icke förnybar energi.
 • veta hur en elektrisk apparat fungerar, till exempel en elvisp.
 • ge exempel på vad magneter används till. 

Så här ska vi arbeta

 

 • Arbeta med genomgångar , diskussioner , grupparbeten, redovisningen och textbearbetning. 
 • Arbeta utifrån olika inlärningsfrågor. 
 • Titta på film.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

 • Du ska kunna använda olika ord och begrepp som rör detta arbetsområde inom text.
 • Din förmåga att kunna söka fakta från olika källor.
 • Ditt ansvar för dina studier vid såväl enskild arbete som i grupp.
 • Vi kommer att ha läxförhör/ prov där vi testar målen. 

 

Antingen kopplas kunskapskrav eller läggs matris in.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Energi

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Förklara och beskriva
Ord och begrepp
Du kan förklara på ett enkelt sätt vad som menas med olika ord och begrepp som tas i detta arbetsområde t.ex. energiprincip, energiformer, elektricitet, elmotor, generator .....
Du kan självständigt förklara vad som menas med olika ord och begrepp som tas i detta arbetsområde t.ex. energiprincip, energiformer, elektricitet, elmotor, generator......
Du kan förklara på ett välutvecklat sätt vad som menas med olika ord och begrepp som tas i detta arbetsområde t.ex. energiprincip, energiformer, elektricitet, elmotor, generator......
Energi
Du kan förklara på ett enkelt sätt om hur många energi former finns det, hur energi kan inte skapas eller förstöras men omvandlas, och vad vi behöver energi till.
Du kan förklara på ett bra sätt om hur många energi former finns det, hur energi kan inte skapas eller förstöras men omvandlas och vad vi behöver energi till.
Du kan förklara på ett utvecklat sätt om hur många energi former finns det, hur energi kan inte skapas eller förstöras men omvandlas och vad vi behöver energi till.
Elektricitet
Du ska kunna förklara på ett enkelt sätt vad som menas med en sluten krets och strömavbrott, vilka olika ämnen kan leda ström bra och hur olika elektriska apparater fungerar t.ex. en ficklampa.
Du ska kunna förklara på ett bra sätt vad som menas med en sluten krets och strömavbrott, vilka olika ämnen kan leda ström bra och hur olika elektriska apparater fungerar t.ex. en ficklampa.
Du ska kunna förklara på ett mycket bra sätt vad som menas med en sluten krets och strömavbrott, vilka olika ämnen kan leda ström bra och hur olika elektriska apparater fungerar t.ex. en ficklampa.
Magnetism
Du ska kunna förklara på ett enkelt sätt vad man kan använda magneter till och grunden för hur en elektromagnet fungerar.
Du ska kunna förklara på ett bra sätt vad man kan använda magneter till och grunden för hur en elektromagnet fungerar.
Du ska kunna förklara på ett mycket bra sätt vad man kan använda magneter till och grunden för hur en elektromagnet fungerar.
Energikällor
Du ska kunna förklara på ett enkelt sätt olika exempel på energikällor och skillnaden mellan förnybara och icke förnybara energikällor.
Du ska kunna förklara på ett bra sätt olika exempel på energikällor och skillnaden mellan förnybara och icke förnybara energikällor.
Du ska kunna förklara på ett mycket bra sätt olika exempel på energikällor och skillnaden mellan förnybara och icke förnybara energikällor.
Människans påverkan och framtidens energi
Du ska kunna förklara på ett enkelt sätt växthuseffekten, energikällor och hur det påverkar miljön.
Du ska kunna förklara på ett bra sätt växthuseffekten, energikällor och hur det påverkar miljön.
Du ska kunna förklara på ett mycket bra sätt växthuseffekten, energikällor och hur det påverkar miljön.

Samtala

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan argumentera och diskutera så att samtalet leder till djupare diskussion.

Genomförande

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Du kan använda utrustning i en undersökning på ett säkert sätt och i stort sått. Du kan med viss hjälp formulera en frågeställning. Du kan med viss hjälp planera och genomföra en enkel undersökning.
Du kan använda utrustning i en undersökning på ett bra och lämpligt sätt. Du kan formulera en frågeställning. Du kan planera och genomföra med viss hjälp och justering av arbete.
Du kan använda utrustning i en undersökning på ett säkert sätt så att undersökningen blir effektivt. Du kan formulera enkla frågeställningar, planera och genomföra en undersökning som ger svar på frågeställningar.

Dokumentation

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Du kan göra en enkel dokumentation av en undersökning. Du kan jämföra likheter och skillnader i olika resultat.
Du kan göra noggrann dokumentation av en undersökning. Du kan jämföra likheter och skillnader i olika resultat och delta i diskussioner om vad det kan beror på.
Du kan göra en så bra dokumentation att man kan förstå och följa hela undersökningsarbete. Du kan jämföra och för resonemang kring vad likheter och skillnader i olika resultat kan bero på.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: