Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering på Ekan/Skutan

Skapad 2018-01-29 14:44 i Enångers förskola Hudiksvall
Förskola
I det här arbetet kommer barnen att få lära sig lite om programmering. Vi kommer att börja analogt och använda oss av våra kroppar.

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Teknik/programmering

Tidsperiod: vt -18

Förskolans namn: Enångers förskola

Grupp: Ekan/Skutan

Barnens ålder: 3 år

År och datum: 20170129

Planeringen Upprättad av: Anna Lindgren

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- teknik och programmering

- färger
Vilka målområden i läroplanen berörs?
-se nedanVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- vi vill ge barnen en grund för hur programmering fungerar. I första skedet kommer vi att använda våra kroppar för att senare använda Bee-bots.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Varje onsdag kl 9 så är barnen tillsammans med 2 pedagoger.
- Vi tillverkar rutor i olika färger att lägga på golvet.


Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- genom 1-2-3 dokumentationer.

 

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?
  - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: