Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Eldorado 4B

Skapad 2018-01-29 14:56 i Storvretaskolan Uppsala
Pedagogisk planering av matematiken utifrån läromedlet Eldorado 4B samt laborativa lektioner såsom experiment med konkret material och problemlösning.
Grundskola 4 Matematik
Planering för VT-18 för år 4. Vi arbetar med matematikboken Eldorado samt med laborativa material.

Innehåll

 

 

 

Syftet med undervisningen

Eleverna måste få möjlighet att förstå matematikens uppbyggnad, lära sig regler och lagar, träna matematik i skolan och bli medvetna om matematiken i vardagen.

Syftet med undervisningen är att eleverna ska ha verktyg, självförtroende, nyfikenhet och mod för att vilja och våga möta nya problem.

Under kopplingar till läroplanen ser du syftet från läroplanen. eleverna kommer också att arbeta med programmering.

Vad ska vi göra?

Under vårterminen ska vi i år 4 arbeta med multiplikation, längdmätning med omkrets, skala, tabeller, division, tiondelar i bråk- och decimalform samt lära oss hur man löser problem med hjälp av en tabell.

Nedan ser du vilka delar i det centrala innehållet vi kommer att arbeta med under vårterminen.

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar med läromedlet Eldorado och växlar arbetet i boken med laborativt arbete. Vi arbetar med EPA- modellen( Ensam-Parvis- Alla) när vi arbetar med problemlösning. Vi arbetar digitalt med problemlösning och programmering.   

Vad bedöms?

Vid bedömning så tittar inte lärare bara efter rätt svar utan även vägen fram till svaret och hur de motiverar sina val av metoder och strategier. Eleverna bedöms hela tiden och inte bara efter en slutprodukt. Det är för att eleverna hela tiden ska kunna utvecklas.

Eleverna kommer under terminen att bedömas genom:

 • observationer,
 • diskussioner och samtal,
 • diagnoser
 • och elevernas egna utvärderingar.

Eleverna kommer att bedömas utifrån de fem förmågorna i kursplanen och ni ser vilken förmåga vi arbetar med under varje del i matrisen nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: