Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stories of suspense, year 9

Skapad 2018-01-29 15:28 i LMH-enheten Uppsala
Grundskola 9 Engelska
Temat för arbetsområdet är spänning ur olika aspekter, med texter hämtade från modern skönlitteratur.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

Få arbeta med "spännande" texter! Du ska få träna på att uttrycka dig kring olika slags upplevelser och med starka känslor; genom att läsa, lyssna, diskutera, skriva längre och kortare texter och arbeta med uttal, intonation och grammatik.

Arbetssätt

 • Lyssna till och läsa texter i textbook och arbeta med ord, översättning och uttal.
 • Diskutera olika frågor om t ex grupptryck, samt övriga arbetsuppgifter i workbook.
 • Göra flera hörövningar på temat.
 • Arbeta med aktuell grammatik och fonetik.
 • Skriva texter på temat.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att svara på frågor gällande texterna, både vid genomgång och i din workbook. Vara delaktig vid samtal i helklass och i mindre grupper, både genom att lyssna och att prata själv. Vi kommer även att ha glosträning som läxa och ett avslutande skriftligt prov på kapitlet.

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: