Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2018-01-29 15:28 i Sunnansjö skola Ludvika
Stormaktstiden
Grundskola 6 Historia
Vi färdas genom stormaktstiden då Sverige blir en av Europas stormakter, genom att kungarna skaffar sig en stor och stark krigsmakt. Sverige härskar över Östersjön och tar ut stora tullavgifter av andra handelsresande. Detta gör Sverige till en stormakt.

Innehåll

Bildresultat för gustav ii adolf

Vad vi ska lära oss:

Vi lär oss hur storhetstiden började, verkade och slutade.

- om olika kungar/regenter (Gustav II Adolf, Drottning Kristina, Karl X Gustav, Karl XI, Karl XII)

-krigen

-Sveriges utbredning

-regalskeppet Vasa

-gruvor och järnbruk

-soldatliv

-postverket

-nya städer växer fram

- hur olika samhällsgrupper levde (barn,kvinnor,bönder,fattiga,adelsmän)

-hur levnadsvillkoren för samhällsgrupperna förändrades under stormaktstiden

 

Hur ska vi lära oss detta?

-läsa ur boken om Historia 4-6 (Puls) både enskilt och tillsammans

-läsa ur boken Historia 4-6,  som du har på din inloggning i Gleerupsportalen

- arbeta med instuderingsfrågor

-muntliga diskussioner

-filmer

-sök information på nätet

-presentationer med hjälp av Google (Chromebook)

Vad som kommer att bedömas:

Du bedöms utifrån;

-aktivt deltagande på lektioner muntligt och skriftligt
- deltagande i grupparbete
- arbetsprocessen

-källkritik

-prov

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: