Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykologi är inte fysik

Skapad 2018-01-29 15:45 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Fysik Psykologi
Vi ska bevisat att psykologi INTE är fysik.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tryck, tryckvariationer och Arkimedes princip.
  Fys  -
 • Radioaktivt sönderfall, joniserande strålning, partikelstrålning, halveringstid och aktivitet.
  Fys  -
 • Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.
  Psk  -
 • Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.
  Psk  -
 • Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.
  Psk  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring fysikaliska fenomen och samband. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur fysikens modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.
  Fys  A
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
  Psk  A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: