Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 2

Skapad 2018-01-29 16:01 i Västra Berga skola Helsingborg
Några högtider, symboler och berättelser från kristendomen, islam och judendomen.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
I detta arbete kommer vi att lära oss om världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Vi kommer att jämföra likheter och skillnader mellan religionerna. Vi kommer också att få ta del av spännande berättelser med ursprung ur dessa olika religioner.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Detta skall vi arbeta med

högtider 
symboler
berättelser

Arbetssätt/elevinflytande

Du kommer att få:

 • se film om Kristendomen, Judendomen och Islam.
 • samtala om viktiga högtider.
 • lyssna på berättelser med ursprung ur de heliga skrifterna inom dessa religioner.
 • läsa faktatexter
 • skriva egna faktatexter

Bedömning/kunskapskrav

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • skildra någon högtid och berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
 • redogöra för de största likheter och skillnader mellan de tre olika religionerna.
 • kunna koppla symbol till religion.

 

Det gör vi genom att lyssna på det du säger när vi arbetar tillsammans och titta på hur du löser de skriftliga uppgifterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: