Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2018-01-29 19:01 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 4 Matematik
Nu ska vi arbeta med området multiplikation och division. Vi börjar med begreppet multiplikation och sambandet mellan addition och multiplikation. Vi pratar om kommutativa lagen. Tabellträningen är viktig och vi kommer att öva oss på multiplikationstabellen upp till 10.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med detta område skall du:

 • förstå hur multiplikation och addition hör ihop.
 • kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, t.ex. 5x60, 5x600.
 • kunna multiplicera tal som 3x47 och 2x536.
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop.
 • kunna använda kort division.
 • kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift. 

Undervisning

Under december och januari kommer vi att arbeta med multiplikation och division i matematikboken. Vi kommer ha gemensamma genomgångar då det är viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder. Vi kommer att arbeta med EPA, enskilt, par samt alla tillsammans. Vi kommer också att göra praktiska övningar kopplade till målen. Efter arbetsområdet gör du en diagnos.

Bedömning

Du kommer att få visa din kunskap under lektionerna, genom dina praktiska övningar och genom ditt resultat på diagnosen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Multiplikation och division, åk 4

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Räkna multiplikation med större tal, till exempel 3 x 4174.
 • Ma  E 6
Räkna med kort division, till exempel 1248 / 4.
 • Ma  E 6
Använda multiplikation i textuppgifter och vid problemlösning.
 • Ma  E 6
Använda division i textuppgifter och vid problemlösning.
 • Ma  E 6
Matteord
Förklara multiplikation, multiplicera, division, dividera, kort division.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Samtala
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
Ansvar
Ta eget ansvar för skolarbetet.
 • Lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: