Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk Procent och deciamaltal

Skapad 2018-01-29 20:01 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Grundskola F Matematik
Vi arbetar med och repeterar bråk, procent och decimaltal.

Innehåll

 

 

Matriser

Ma
Algebra

Algebra

  • Ma  4-6   Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  • Ma  4-6   Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  • Ma  4-6   Metoder för enkel ekvationslösning.
  • Ma  4-6   Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
E
C
A
Algebraiska uttryck
Förstår vad algebraiska uttryck står för. Till exempel 5 mer än a = 5 + a y delat med 4 = y / 4
Kan räkna uppgifter innehållande algebraiska uttryck. Till exempel Fredriks ålder är x och katarina är 4 år äldre. Hur gammal är Katarina när Fredrik är 10, 14, 60?
Räknar och förstår algebraiska uttryck och räkna med en hög rättprocent.
Ekvationer
Kan räkna enkla ekvationer. Till exempel X + 7 = 12, 5 * X = 25
Kan räkna ekvationer. Till exempel 2 * X + 6 = 24
Kan räkna ekvationer med en hög rättprocent. Kan räkna problemlösningsuppgifter ned ektationer. Till exempel en rektangel är dubbelt så lång som den är bred a) rita en bild b) Skriv ett uttryck för omkretsen c) Skriv en ekvation där du räknar ut bredden när omkretsen är 36
Beskriva geometriska mönster med uttryck
Kunna enkla uttryck för geometriska mönster och figurer. Till exempel skriv ett uttryck för en kvadrats omkrets om sidorna heter x.
Förenkla uttryck
Kunna förenkla uttryck. Till exempel 2 * x + 6 + 3 * x - 4

Ma
Bråk 6m

Bråk

Träna mer
Godkänd
Kunna skriva delen/andelen i bråkform
Kunna förlänga enkla bråk
Kunna förkorta enkla bråk
Kunna skriva enkla bråk i decimalform
Kunna storleksordna bråk
Kunna skriva ett bråk i blandad form
Kunna omvandla blandad form till bråkform
Kunna räkna addition med bråk med gemensam nämnare
Kunna räkna subtraktion med bråk med gemensam nämnare
Kunna multiplicera ett heltal med ett bråk
Kunna räkna division med bråk
heltal dividerat med en del t. ex. fyra dividerat med en fjärdedel
kunna räkna ut en viss del av ett antal, t ex 3/5 av 20.

Ma
Procent

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Kunna räkna 50%, 25%, 10% och 1%.
Jag kan räkna 50%, 25%, 10% och 1% med enkla tal.
Jag kan med säkerhet räkna ut 50%, 25%, 10% och 1% på varierande tal och uppgifter.
Jag kan på ett effektivt sätt räkna ut olika procentsatser.
Ny aspekt
Skriva procent som bråk
Jag kan skriva enkla tal i procent och bråk
Jag kan skriva varierande tal i bråk och procent.
Jag kan på ett effektivt och ändamålsmässigt sätt skriva procent i bråk. Jag kan välja när det är lämpligt att välja bråk eller procent.
Ny aspekt
Kunna räkna ut hur mycket en viss procent är av något
Jag kan räkna ut procent av det hela i enkla tal och uppgifter.
Jag kan räkna ut procent av det hela i varierande tal och uppgifter.
Jag kan räkna ut procent av det hela på ett effektivt och ändamålsmässigt sätt på varierande tal och uppgifter.

Ma
Decimaltal

Decimaltal

Innehåll: I detta matematikavsnitt har eleverna fått jobba med decimaltal. Vi arbetet och pratat om innebörden av begreppet decimaltal, samt begreppen tiondel och hundradel. Tyngdpunkten har legat på få eleverna att förstå att tal kan skrivas som mindre än ett. De har även tränat på storleks ordna decimaltal, samt ställa upp addition och subtraktion med decimaltal.
  • Ma  4-6   Positionssystemet för tal i decimalform.
  • Ma  4-6   Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
På väg att nå målet
Har nått målet
Har nått målet med god marginal
Kan skriva kronor och öre som decimaltal
Kan skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar
Kan skriva tal med hela, tiondelar och hundradelar
Kan storleksordna decimaltal
Kan addera och subtrahera enkla decimaltal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: