Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 3 bildplanering vt 2018

Skapad 2018-01-29 20:23 i Eklandaskolan Mölndals Stad
- beslutad i västra området Mölndal läsår 15/16
Grundskola 1 – 3 Bild
Under våren ska vi inspireras av konstnärer, lära oss olika tekniker, se på och prata om konst, fotografera, göra fotocollage och göra lite pyssel.

Innehåll

Tidsperiod

Vt 2018

Syfte: 

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.   

Centralt innehåll:

 

 

Förmågor att utgå ifrån:

 

 Så här kommer vi att arbeta:

Bildlektionerna inleds med bildvisning. Vi ser på konstverk från olika tider och kulturer. Vi diskuterar och inspireras. Sedan blir det instruktioner och praktiskt arbete. Lektionen avslutas med att vi pratar om vad vi har gjort..

 

Vårens planeringplanering:

- Berättande bild: Snögubbar, "Detta gör mig glad"

- Digital bildbehandling: "Detta gör mig glad"

- Olika tekniker: Popkonst, gipsskulptur, Picassobild, påskpyssel, fotomontage

- Bildanalys/Konsthistoria: Veckans konstnär, egna bilder

 

Kunskapskrav och bedömning (matris)

 

 

Matriser

Bl
Bild år 1-3

Tränar
År 3
Bildframställning
Snögubbe med ansiktsuttryck "Detta gör mig glad"
Du kan skapa bilder som berättar något.
Redskap för bildframställning
Rita, måla, bygga, klippa, klistra, fotografera
Du kan använda några enkla tekniker, verktyg och material.
Bygga upp bilder
Alla dina arbeten
Du kan skapa bilder med hjälp av färger, former, linjer, ytor samt förgrunder och bakgrunder.
Samtala om bilder
Veckans konstnär Berätta om egna bilder
Du kan på ett enkelt sätt berätta om bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: