Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6 VT 18

Skapad 2018-01-29 20:23 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Du lär dig matematik i skolan så att du kan använda dig av matematiskt tänkande för vidare studier och i ditt vardagsliv.Under vårterminen kommer vi att arbeta med taluppfattning, enheter och skala, cirkeln och problemlösning samt repetera tidigare moment.

Innehåll

Mål
Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 
 • Lösa problem 
 • Använda matematiska begrepp
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för lösa rutinuppgifter
 • Diskutera matematik och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
 
Arbetets innehåll
6. Tal:
     När du har arbetat med det här ska du kunna:
 • förklara vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform
 • läsa och skriva stora tal
 • multiplicera heltal till exempel 42 x 38
 • multiplicera decimaltal till exempel 4,8 x 5,4
 • dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal
 • skriva och förklara vad ett binärt tal är
7. Enheter och skala: 
    När du har arbetat med det här ska du:
 • kunna använda olika enheter för vikt och volym
 • kunna använda enheten ton för vikt
 • förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar av hastighet
 • förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala
8. Cirkeln
    När du har arbetat med det här ska du kunna:
 • förklara begreppen diameter och radie
 • beräkna cirkelns omkrets och area
 • läsa av och tolka ett cirkeldiagram
9. Problemlösning
10. Målgången
      När du har arbetat med det här kapitlet får du möjlighet att repetera:
 • taluppfattning
 • räknesätten
 • bråk
 • procent
 • sannolikhetslära
 • algebra
 • geometri
 • statistik
 • samband och förändring
 • problemlösning
 
Bedömning
Bedömning sker efter hur väl du kan:
 • Lösa olika matematikska problem
 • Använda matematiska begrepp
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för lösa olika rutinuppgifter
 • Diskutera matematik och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
 • Du visar kunskaper på dina förmågor under lektionstid, genom diagnoser och prov
 • Tänk på att du utvecklas genom att:
  Delta aktivt vid genomgångar,samarbete, diskussioner, våga göra fel och fråga när du inte förstår
 
Arbetssätt och redovisning:
Vi arbetar främst i Matteborgen 6B
Vi går gemensamt igenom mål och kunskapskrav samt nya moment och begrepp.
Vi arbetar med veckobeting.
Vi kommer att göra olika diagnoser och prov för att se hur väl du uppnått de olika målen.
Vi arbetar med problemlösning vid något tillfälle i veckan.
Varje/varannan vecka tränar vi multiplikationstabellerna med olika multitest.
Vi arbetar praktiskt så mycket som möjligt
Du kommer att få möjlighet att arbeta enskilt, i par och i mindre grupp
 
Reflektion-utvärdering
Vilka arbetsområden är du säker på inom matematiken ?
Vilka arbetsområden behöver du utveckla ? Hur kan du göra detta ? Vad behöver du hjälp med ?
 
 


 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: