👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt19 Grundläggande fysik och Vatten 6C

Skapad 2018-01-29 21:11 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Fysik
Här finns en beskrivning över vad vi kommer att arbeta med i området vatten.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Vi ska bla utveckla våra kunskaper om

 • Vad saker och ting består av (atomer och molekyler)
 • Vattens egenskaper. Till exempel att vatten fryser vid noll grader
 • Olika kemiska ord, till exempel fasomvandling.
 • Vad vatten består av
 • Hur man laborerar säkert

 

Vi ska utveckla förmåga att

 • Använda kemiska ord och modeller för att förklara varför olika saker händer med luft och vatten
 • Laborera på ett säkert sätt

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Diskussion i helklass
 • Experiment och undersökningar i liten grupp.
 • Vi går igenom hur vi dokumenterar undersökningar och experiment.
 • Se på filmer som berör ämnet.
 • Läsa och diskutera utifrån texter
 • Arbeta med frågor utifrån experiment, filmer och lästa texter
 • Ett avslutande prov vecka 6

 

Efter avslutat arbete ska du:

 

 • kunna förstå och använda de centrala begreppen för området.
 • förstå vad det innebär att ett ämne löst sig
 • känna till några olika sätt att separera lösningar och blandningar 
 • känna till några olika redskap för att separera lösningar och blandningar
 • kunna förklara vattnets kretslopp i naturen, vattens egenskaper samt övergångarna mellan de olika faserna.
 • kunna använda sig av kunskaper kring vattnet som kemiskt ämne (H2O) och dess egenskaper tex som lösningsmedel och att det leder värme, atom, molekyl,  densitet, ytspänning, smältning, stelning, ångbildning, kondensation, , partikelmodell mm
 • kunna bidra till att göra en enkel planering som det går att arbeta utifrån
 • kunna genomföra en noggrann undersökning utifrån en planering
 • kunna dra en slutsats utifrån ett resultat av en undersökning
 • kunna göra en enkel dokumentation av en undersökning.
 •  
 • Begrepp till området:  atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, vattnets kretslopp, kondensation, avdunstning, ånga, smälta, stelna, fasövergångar fast/flytande/gas, ytspänning, densitet, kapillärkraft, lösning, mättad lösning, blandning, legering, sila, filtrera, sedimentera, dekantera,

Uppgifter

Matriser

Fy
Fysik åk 4-6

Söka information i årskursanpassade källor och värdera deras användbarhet.
Du samlar information från olika källor men märker inte när fakta skiljer sig åt.
Du jämför olika källor och reflekterar (funderar) över varför de är olika.
Du jämför olika källor och väljer den källa som är mest användbar.
Du jämför källor, väljer den mest användbara och motiverar ditt val av källa.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i fysik för att kommunicera muntligt
i frågor som rör fysik kopplat till andra ämnen som energi, teknik, miljö och samhälle.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet, men för inte diskussionen framåt, ställer frågor eller knyter an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet på en enkel nivå. Du för ibland diskussionen framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet på en utvecklad nivå. Du för diskussionen framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet på en välutvecklad nivå. Du för diskussionen framåt, genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen så att diskussionen fördjupas och breddas.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i fysik för att kommunicera skriftligt
i frågor som rör kemi kopplat till andra ämnen som energi, miljö, hälsa och samhälle.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt kommunicera i ämnet och för resonemanget framåt med lärarstöd.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt kommunicera i ämnet på en enkel nivå. Du resonerar framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt kommunicera i ämnet på en utvecklad nivå. Du resonerar framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt kommunicera i ämnet på en välutvecklad nivå. Du resonerar framåt, genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen så att diskussionen fördjupas och breddas. .
Genomföra för årskursen anpassade systematiska undersökningar i fysik.
Du behöver kontinuerligt lärarstöd för att kunna genomföra och dokumentera undersökningar.
Du kan utifrån givna planeringar genomföra undersökningar och enkelt dokumentera dem. Du bidrar till att formulera enkla frågor och planeringar. Du gör någon jämförelse mellan dina och andras resultat. Du bidrar till förbättringsförslag.
Du genomför undersökningar och dokumenterar dem på ett utvecklat sätt. Du formulerar enkla frågor och planeringar som efter viss justering går att använda. Du för utvecklade resonemang när du jämför dina och andras resultat.
Du genomför undersökningar och dokumenterar dem på ett välutvecklat sätt. Du formulerar enkla frågor och planeringar som direkt går att använda. Du för välutvecklade resonemang när du jämför dina och andras resultat. Du ger förslag till förbättringar.
Använda för årskursen anpassade ord och begrepp för att beskriva och förklara samband inom fysiken.
Du använder ord och begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Du använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen.
Du använder ord och begrepp på ett mycket väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.